Skip to main content

Pernille er specialist i forældreansvarssager, straffesager og tvangsfjernelsessager.

Advokat Pernille Lauritsen

Advokat (L)

Pernille Mary Marie Lauritsen (født 1974) er uddannet juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 2013 og har siden da beskæftiget sig med sager inden for familieretten og strafferetten.

Inden for familieretten beskæftiger Pernille sig primært med forældreansvarssager, herunder sager om børns bopæl, forældremyndighed og samvær, samt tvangsfjernelsessager. Disse sager er altid følelsesmæssigt tunge for de involverede parter. I straffesagen er der altid meget på spil for klienten, og inden for begge områder, lægger Pernille vægt på, at du som klient forstår processen og selv er med i hele forløbet omkring din sag.

Pernille har været ansat i Politiet som politiassistent gennem 11 år, og har blandt andet været udstationeret i Grønland i 2 år. Det gør, at Pernille har en vis ballast og et solidt fundament. Der betyder, at hun er vedholdende, og står ved det, hun siger og gør. Det betyder også, at Pernille kan sin strafferet ud og ind.

Pernille har erfaring som underviser, og har blandt andet undervist i civilretlige emner på politiskolen.

Pernille Lauritsen er en del af advokatfirmaet Strauss & Garliks familieretsafdeling – Danmarks stærkeste familieretsteam.

Arbejdsområder

Forældreansvarssager

Strafferet

Tvangsfjernelsessager

Kontakt

  pml@advohus.dk

  71 91 99 11

Afdeling: Aarhus, København
Juridisk assistent: Nina Starck

WWW    Læs mere på vores specialehjemmesider

WWW

Læs mere på vores specialehjemmesider

På vores specialehjemmesider kan du finde meget mere info om vores forskellige sagsområder og måske få svar på nogle af dine spørgsmål eller finde hoved eller hale i, hvordan processen i systemet kan forløbe.

tvangsfjernelse.com

foraeldremyndighed.dk

strafferet.com