Skip to main content

Jeg holder af kontakten med håbefulde købere af
drømmeboligen og hjælper dem igennem processen

Advokat Kirsten Skodborg

Advokat (L)

Advokat Kirsten Skodborg har arbejdet med køb og salg af fast ejendom og familieret i en lang årrække, og har dermed stor erfaring inden for disse områder.

Jeg holder af kontakten med håbefulde købere af drømmeboligen og hjælper dem igennem processen fra ende til anden. I tilknytning hertil viser det sig ofte, at der er behov for oprettelse af testamente og/eller ægtepagt og fremtidsfuldmagter. Disse opgaver løses gerne som et naturligt led i kontakten med kunden, der hermed sikres en helhedsløsning

Børnesagerne, herunder sager om forældremyndighed, samvær og bopæl har også min store interesse. Jeg ser det som en stor opgave først og fremmest – selvfølgelig – at hjælpe kunden med at få medhold i sine synspunkter, men også af hensyn til kunden og børnene at se tingene i et større perspektiv, hvilket jo kan være svært for den, der står i en konflikt eller ligefrem en livskrise. Det er vigtigt at finde en løsning, der holder på sigt.

I logisk tilknytning til børnesagerne arbejder jeg også med skilsmisse og bodeling, hvor jeg sørger for, at kunden får klar besked om sine rettigheder og pligter. Jeg forsøger at undgå at optrappe konflikter uden at gå på kompromis med kundens legitime krav.

Endelig har jeg også oparbejdet stor erfaring i dødsbohandling. Jeg kan leve mig ind i arvingernes situation, og arbejder altid for den bedste og hurtigste løsning med boets afslutning.
Det viser sig jævnligt, at der er en mere hensigtsmæssig måde at afvikle boet på end den, som arvinger og længstlevende ægtefælle havde forventet.

Arbejdsområder

Bodeling
Bopæl
Dødsbobehandling
Forældremyndighed
Køb og salg af fast ejendom
Oprettelse af fuldmagter
Oprettelse af ægtepagter
Oprettelse af testamenter
Skilsmisse
Tvangsanbringelse

Kontakt

   ksn@advohus.dk

  70 22 03 33

  23 37 43 90

Afdeling: Aarhus