Advokater fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Landsdækkende advokatfirma – til dig, der vil have en specialist til din sag

Strafferet

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag, eller kender du én, der er varetægtsfængslet?
Benyt nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater.

Tvangsfjernelse

Advokat, der er specialist i sager om tvangsfjernelse af børn?
Brug advokatfirmaet Strauss & Garlik. Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen eller retten – vi kæmper din sag mod kommunen.
Ofte er advokathjælpen gratis.

Forældremyndighed,

Bopæl & Samvær

Skal du i Familieretshuset eller Familieretten med en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær? Tvivl om valg af advokat? Brug en specialist og vind sagen. Brug Advokatfirmaet Strauss og Garlik. Ofte er Advokathjælpen gratis.

Privat & Erhverv

Hos os er klienten i centrum. Vi tager udgangspunkt i din situation og tilpasser vores rådgivning til dine behov.
Vi yder juridisk rådgivning til erhvervslivet, privatpersoner, offentlige myndigheder og organisationer.

Strafferet

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag, eller kender du en, der er varetægtsfængslet? Benyt nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater.

Forsvarsadvokater
Tager hånd om dit forsvar

Din personlige forsvarsadvokat sikrer dig et godt forsvar, hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag.
Forsvarsadvokaterne fra Advokatfirmaet Strauss og Garlik har stor erfaring og ekspertise med straffesager. Vi tager hånd om dit forsvar uanset, hvad du er sigtet eller tiltalt for. Brug en specialist og få det bedste resultat. Brug advokat N.C. Strauss, advokat Henrik Garlik, advokat Anders B. Vinther, advokat Niels Lyhne, advokat Susse k. Fraaby advokat Pernille M.M. Lauritsen eller advokat Rasmus Hedegaard – vi er dit team af specialister og har straffesager over hele landet.
Som forsvarsadvokater bistår vi vores klienter fra sagens første stadier indtil dens afslutning i byret, landsret eller Højesteret. Fordi vi har møderet for Højesteret, kan vi være din forsvarsadvokat, også hvis sagen skal ankes.

Specialehjemmeside:

Det koster ikke noget at spørge!

Når du ringer til forsvarsadvokaterne fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik, vil vi blandt andet vejlede dig om:

  • Har du egentlig brug for en forsvarsadvokat?
  • Hvordan får du adgang til politiets sagsmateriale?
  • Skal du sige ja eller nej til afhøring hos politiet?
  • Hvordan kan du regne med, at sagen forløber?
  • Hvordan forventer vi, at din sag vil falde ud?
  • Er der mulighed for, at det offentlige betaler advokatomkostningerne?
  • og meget, meget mere…

Tvangsfjernelse

En tvangsfjernelse af børn – også kaldet en tvangsmæssig anbringelse – betyder, at kommunens Børn- og Ungeudvalg vælger at fjerne dit barn fra hjemmet. Afgørelsen om tvangsfjernelse træffer Børn- og Ungeudvalget efter indstilling fra kommunens socialrådgivere. Du har ret til at se alle papirerne i sagen og til at udtale dig overfor udvalget, sammen med din advokat, inden de træffer afgørelse.

Speciale advokater

Ingen sager er så følelsesmæssigt tunge som sager om børn. Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen eller retten og tvivl om valg af advokat? Brug en specialist og vind sagen. Brug advokat Rasmus Hedegaard. Advokathjælpen er gratis.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Rasmus Hedegaard
Mail: rh@advohus.dk

Direkte nummer og mail til min sekretær
Kathrine Jensen
Tlf. 87 80 12 68
Mail: kj@advohus.dk

Tvangsfjernelse er nok det mest indgribende forældre og børn kan udsættes for, og derfor har forældre og børn over 12 år ret til gratis advokatbistand.
Du vælger selv den advokat, du har tillid til, og advokaten har kun en interesse, og det er at kæmpe for din sag.
Det kan blive afgørende for sagens udfald, at du vælger en advokat med speciale i børnesager.

Specialehjemmesider:

Kontakt

Ring nu på tlf. 86 12 34 99 eller send en e-mail på msh@advohus.dk.

Direkte nummer og mail til min sekretær
Betina Christensen
Tlf. 87 30 40 21
Mail: bc@advohus.dk

Når kommunen bliver så bekymret for et barn eller en ung, så den vil gribe ind med tvang, så er det en svær situation for hele familien – og du har brug for en advokat, der er specialist i denne type sager.

Jeg har fra mit tidligere arbejde hos Kammeradvokaten en unik og indgående viden om hvordan myndighederne behandler tvangssager – og den viden bruger jeg nu i mit arbejde for og med familierne.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Susse K. Fraaby
Mail: skf@advohus.dk
Mobil:  53 507 507

Direkte nummer og mail til min juridiske assistent
Nina Starck
Tlf. 70 30 54 20
Mail: nst@advohus.dk

Truer kommunen med at anbringe dit barn – eller er dit barn blevet anbragt? Skal du have gratis og topprofessionel hjælp af en advokat, der er specialist i sager om tvangsfjernelse? Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen eller retten – advokat Kristian Korshøj Jørgensen har været der mange gange før, og han kæmper også gerne din sag.
Advokat Kristian Korshøj Jørgensen dækker hele landet. Brug advokat Kristian Korshøj Jørgensen, hvis din sag skal i den rigtige retning.
Advokathjælpen er gratis.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Kristian Korshøj Jørgensen
Mail: kkj@advohus.dk

Direkte nummer og mail til min sekretær
Kathrine Jensen
Tlf. 87 80 12 68
Mail: kj@advohus.dk

Specialist i familieret – med speciale i samvær

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokatfuldmægtig Tanja Graabæk
Mail: tag@advohus.dk
Mobil:  69 13 88 00

Direkte nummer og mail til min sekretær
Anja Brix Thomsen
Tlf. 87 80 12 79
Mail: abt@advohus.dk

Specialist i familieret og speciale i strafferet

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Pernille M. M. Lauritsen
Mail: pml@advohus.dk
Mobil:  71 91 99 11

Direkte nummer og mail til min juridiske assistent
Nina Starck
Tlf. 70 30 54 20
Mail: nst@advohus.dk

Forældremyndighed,

Bopæl & Samvær

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær er for specialeadvokaterne hos os de vigtigste sager, der findes overhovedet. Det er de fordi, de handler om det dyrebareste vi har – nemlig vores børn. Forældremyndighed handler om de helt store beslutninger i barnets liv. Barnets bopæl handler blandt andet om, hvor barnet skal bo, og samvær handler om, hvor meget den forælder, barnet ikke bor hos, skal se barnet. Ved uenighed om sager om børn har du brug for en advokat, der er specialist. Men du har også brug for en advokat, der har etikken i højsædet. Du har brug for at vinde din sag – men du har også brug for, at du kan kigge dig selv i spejlet i forhold til, hvordan du har ageret i processen. Begge dele har vi i højsædet. Vi tror, vi er Danmarks bedst børnesagsadvokater. Ring til os, hvis vi skal vurdere din sag og hjælpe dig.

Speciale advokater

Skal du i retten med en retssag om forældremyndighed eller barnets bopæl? Tvivl om valg af advokat? Brug en specialist og vind sagen. Brug advokat Rasmus Hedegaard.
Ofte er advokathjælpen gratis.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Rasmus Hedegaard
Mail: rh@advohus.dk

Direkte nummer og mail til min sekretær
Anne Karin Kreutzfeldt
Tlf. 87 80 12 74
Mail: akk@advohus.dk

Er I uenige om barnets bopæl? Er samarbejde om fælles forældremyndighed umuligt?Ønsker du del i forældremyndigheden? Jeg er specialiseret i børnesager, og har over 10 års erfaring med retssager om forældremyndighed og bopæl. Kontakt mig, og hør hvad jeg kan gøre for dig.

Specialehjemmesider:

Kontakt

Ring nu på tlf. 86 12 34 99 eller send en e-mail på msh@advohus.dk.

Direkte nummer og mail til min sekretær
Betina Christensen
Tlf. 87 30 40 21
Mail: bc@advohus.dk

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad – og man skal enes med en tidligere partner om varetagelsen af det dyrebareste begge har – børnene – så er der behov for en specialistadvokat med overblik over loven og fokus på barnet.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Susse K. Fraaby
Mail: skf@advohus.dk
Mobil:  53 507 507

Direkte nummer og mail til min juridiske assistent
Nina Starck
Tlf. 70 30 54 20
Mail: nst@advohus.dk

Skal du i retten med en retssag om forældremyndighed eller barnets bopæl? Advokat Kristian Korshøj Jørgensen er specialist i børnesager. Advokat Kristian Korshøj Jørgensen søger for, at alt, der tæller til din fordel kommer frem i sagen. Brug en ekspert og vind sagen. Brug advokat Kristian Korshøj Jørgensen.
Ofte er advokathjælpen gratis – dækning fra forsikringsselskab eller fri proces? Det undersøger vi for dig.

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Kristian Korshøj Jørgensen
Mail: kkj@advohus.dk

Direkte nummer og mail til min sekretær
Kathrine Jensen
Tlf. 87 80 12 68
Mail: kj@advohus.dk

Specialist i familieret – med speciale i samvær

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokatfuldmægtig Tanja Graabæk
Mail: tag@advohus.dk
Mobil:  69 13 88 00

Direkte nummer og mail til min sekretær
Anja Brix Thomsen
Tlf. 87 80 12 79
Mail: abt@advohus.dk

Specialist i familieret og speciale i strafferet

Specialehjemmeside:

Kontakt

Advokat Pernille M. M. Lauritsen
Mail: pml@advohus.dk
Mobil:  71 91 99 11

Direkte nummer og mail til min juridiske assistent
Nina Starck
Tlf. 70 30 54 20
Mail: nst@advohus.dk

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Hos os er klienten i centrum. Vi tager udgangspunkt i din situation og tilpasser vores rådgivning til dine behov. Det kan vi, fordi vi er et advokatkontor, der er landsdækkende, men også solidt forankret i lokalmiljøet.
Advokatfirmaet Strauss & Garlik yder juridisk rådgivning til erhvervslivet, privatpersoner, offentlige myndigheder og organisationer.

Strauss & Garlik yder personlig og individuel service

Advokatfirmaet yder altid en god og seriøs sagsbehandling til vores klienter. Advokaterne hos Strauss & Garlik er altid opmærksomme på at opnå de bedste resultater for dig og på at yde dig en personlig og kompetent rådgivning.
Det foregår i tæt samarbejde med dig. Advokatfirmaet kan være din juridiske sparringspartner indenfor alle områder af den juridiske rådgivning.

Om Advokatfirmaet

Advokatfirmaet Strauss & Garlik dækker hele det juridiske område
Vores faglighed er i top på alle felter – Advokatfirmaets mange advokater har hver deres speciale og ekspertiser.
Advokatfirmaet har mange dygtige og erfarne sekretærer og mange andre administrative medarbejdere, der er med til at sikre vores klienter en hurtig og saglig sagsbehandling af høj kvalitet.

Læs mere

Erhverv

Advokatfirmaet skaber værdi for din virksomhed gennem effektiv erhvervsrådgivning. Vores brede erfaring, høje kompetenceniveau og dybtgående lokalkendskab sikrer dig kompetent og personlig rådgivning indenfor alle brancher.

Læs mere

Privat

Advokatfirmaet yder rådgivning til private om alle typer retsforhold. Vi har stor erfaring med at rådgive private.
Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik vurderer vi den juridiske konflikt ud fra vores høje kompetenceniveau. Samtidig er vi også opmærksom på de menneskelige aspekter ved sagen.

Læs mere

Bemærk: Advokatfirmaet Strauss & Garlik var som mange andre virksomheder i sommerferien udsat for forsøg på hackerangreb. Der blev dog truffet de fornødne foranstaltninger til at afværge dette, ligesom omfanget af beskyttelsesforanstaltninger, herunder software er øget. Det er derfor fortsat sikkert at sende mail til og fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik.