Advokat Jesper Frøkjær

Ansat advokat – Møderet for landsret

Jesper Frøkjær er forsvarsadvokat og har desuden speciale i sager om tvangsanbringelse af børn og civile retssager

Han har i sin karriere ført over hundrede sager ved domstolene.
Gennem sin uddannelse har Jesper Frøkjær haft fokus på strafferetten og sager der ofte behandles ved domstolene. Med Jesper ved din side får du derfor en erfaren advokat, som er klædt på til at varetage din sag bedst muligt.

Få et trygt forsvar

Som forsvarsadvokat deltager Jesper Frøkjær aktivt i din sag i hele processen, lige fra afhøring ved politiet til hovedforhandlingen i retten. Du er altid velkommen til at kontakte ham, hvis du har brug for en forsvarsadvokat – det er gratis at spørge om hjælp!

Få den rette hjælp, hvis der er bekymring for dit barn

Med en baggrund i Ankestyrelsen, har Jesper Frøkjær også en særlig indsigt i, hvordan myndighederne behandler sager om anbringelse af børn uden for hjemmet, også kaldet tvangsfjernelse. Han kan derfor rådgive dig bedst muligt, og sikre at din sag bliver belyst bedst muligt når den behandles i børn og unge-udvalget (kommunen), Ankestyrelsen og retten.

Med Jesper Frøkjær ved din side, er du sikker på at blive klædt godt på i din egen sag, og du får rådgivning om, hvordan du opnår det bedst mulige resultat i din sag.

Husk at Jesper Frøkjærs bistand betales af det offentlige, når din sag om tvangsanbringelse behandles i børn og uge-udvalget, Ankestyrelsen og i retten.

Få den rette rådgivning

Jesper Frøkjær behandler ligeledes civile retssager og yder generel rådgivning til private og mindre erhvervsdrivende.

71 91 92 43
Jesper Frøkjær

Advokat Jesper Frøkjær

Ansat advokat

Jesper Frøkjær er forsvarsadvokat og har desuden speciale i sager om tvangsanbringelse af børn og civile retssager

Han har i sin karriere ført over hundrede sager ved domstolene.
Gennem sin uddannelse har Jesper Frøkjær haft fokus på strafferetten og sager der ofte behandles ved domstolene. Med Jesper ved din side får du derfor en erfaren advokat, som er klædt på til at varetage din sag bedst muligt.

Få et trygt forsvar

Som forsvarsadvokat deltager Jesper Frøkjær aktivt i din sag i hele processen, lige fra afhøring ved politiet til hovedforhandlingen i retten. Du er altid velkommen til at kontakte ham, hvis du har brug for en forsvarsadvokat – det er gratis at spørge om hjælp!

Få den rette hjælp, hvis der er bekymring for dit barn

Med en baggrund i Ankestyrelsen, har Jesper Frøkjær også en særlig indsigt i, hvordan myndighederne behandler sager om anbringelse af børn uden for hjemmet, også kaldet tvangsfjernelse. Han kan derfor rådgive dig bedst muligt, og sikre at din sag bliver belyst bedst muligt når den behandles i børn og unge-udvalget (kommunen), Ankestyrelsen og retten.

Med Jesper Frøkjær ved din side, er du sikker på at blive klædt godt på i din egen sag, og du får rådgivning om, hvordan du opnår det bedst mulige resultat i din sag.

Husk at Jesper Frøkjærs bistand betales af det offentlige, når din sag om tvangsanbringelse behandles i børn og uge-udvalget, Ankestyrelsen og i retten.

Få den rette rådgivning

Jesper Frøkjær behandler ligeledes civile retssager og yder generel rådgivning til private og mindre erhvervsdrivende.

71 91 92 43