Skip to main content

Niels har møderet for landsret og Højesteret og
har over 30 års erfaring som advokat

Advokat Niels Lyhne

Advokat – Kontorfællesskab

Niels har møderet for landsret og Højesteret og har over 30 års erfaring som advokat med rådgivning til erhvervsvirksomheder og private. Niels’ rådgivning er altid efter et i øjenhøjde princip sådan at klientkontakten er nærværende og klar.

Erhvervsrådgivning

Niels rådgiver både større og mindre virksomheder om juridiske forhold vedrørende bl.a. selskabsretlige forhold, virksomhedsoverdragelse, kontrakter, ansættelsesforhold , entreprise. Mange virksomheder er ejerdrevne hvorfor Niels også rådgiver om testamente, generationsskifte og fremtidsfuldmagter.

Fast ejendom

Niels rådgiver om alle typer ejendomshandler – privates køb eller salg af villa, sommerhus og ejerlejlighed, erhvervsmæssig køb og salg af ejendomme herunder landbrugsejendomme, som Niels har beskæftiget sig med i mange år.

Retssager og voldgift

Niels har for virksomheder og private ført utallige retssager og voldgiftssager for alle retsinstanser. Retssager føres med stor grundighed og indsigt i procesforhold.

Straffesager

Niels har i mere end 10 år været beneficeret forsvarsadvokat og har stor erfaring indenfor alle typer straffesager. Med Niels får klienten en engageret og erfaren forsvarer der kun har øje for at værne om klienten og opnå det bedst mulige resultat.

Retsmægling og mediation

Niels har i mange år været retsmægler ved Retten I Aarhus og han har derfor omfattende erfaring med konfliktløsning på en for parterne ofte langt mere tilfredsstillende måde end lange opslidende retssager og voldgiftssager.

Bodeling

En bodeling kan være kompleks i både juraen og økonomien og Niels er klientens garant for at det går rigtigt for sig. Er du i en situation hvor i ikke selv kan opnå en løsning i en svær situation, så kan Niels med professionalisme, klarhed og empati rådgive om og guide dig gennem en bodeling – være klientens ” brede skuldre”. Niels’ indfaldsvinkel er at en bodeling bør løses hurtigt og fair. Er konfliktniveauet højt så vil Niels være klientens væbner og arbejde målrettet for at finde den bedste løsning for klienten.

Arbejdsområder

Bodeling
Erhvervsret
Erhvervsrådgivning
Fast ejendom – køb og salg
Landbrugshandel
Retsmægling og mediation
Retssager
Straffesager

Kontakt

  nl@advohus.dk

  87 30 40 18

  28 10 54 30

Afdeling: Aarhus
Sekretær: Chelina Lindeer

WWW    Find mere info på strafferet.com

På vores specialehjemmeside, strafferet.com, har vi samlet en masse nyttig viden, som måske kan give dig svar på nogle af dine spørgsmål eller du kan finde ud af, hvad der er værd at vide som sigtet eller tiltalt i en straffesag. Hvis du har været offer for en forbrydelse, kan du også finde info om, hvordan vi kan hjælpe dig i din situation som din bistandsadvokat.

strafferet.com