Skip to main content

Peters hovedområde er civile retssager,
især entrepriseret, erstatnings- og forsikringsret

Advokat Peter Blenstrup Nielsen

Advokat – Kontorfællesskab

Uddannet fra Aarhus Universitet i 1987 og efter 1 års værnepligt arbejdet som advokat siden 1988.
Mit hovedområde er civile retssager, og jeg møder ofte i Landsretten i Viborg, ligesom jeg også har ført sager i Østre Landsret, Sø- og Handelsretten samt Højesteret.
Foruden civile retssager har jeg også ført mange voldgiftssager, herunder især vedrørende byggeri.
Mit arbejdsområde indenfor civile retssager er især entrepriseret, erstatnings- og forsikringsret, ligesom jeg i øvrigt også arbejder med selskabsret, bestyrelsesarbejde og overdragelse af fast ejendom.
Jeg har lavet flere artikler, som kan ses på kontorets hjemmeside.

Erstatnings- og forsikringsret

Jeg har arbejdet meget med ejerskifteforsikringer, brandforsikringer, løsøre og opgørelse af løsørekrav, driftstab og bevisforhold, bygningsskader og opgørelse af ejendommes værdi, herunder gennem voldgiftssager om opgørelse af ejendommenes værdi.

Jeg behandler ofte erstatningssager som omfatter mange forskellige krav og sikre ofte klienten aconto erstatning gennem forlig med forsikringsselskaber.

Entrepriseret

Sager om mangler ved fast ejendom, projekteringsfejl, byggeskader herunder syn og skøn, samt samarbejde med bygningssagkyndige om entreprisesagens forløb.
Videre har jeg også arbejdet med stadeforretninger i forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakter som følge af misligholdelse.

Arbejdsområder

Ansættelses- og funktionærret
Erstatningsret
Fast ejendom
Forsikringsret
Retssager
Sager med syn og skøn
Selskabsret
Voldgiftssager

Kontakt

  pbn@advohus.dk

26 71 66 04

Afdeling: Aarhus
Sekretær: Susanne Pedersen