Skip to main content

Nanna Elvius Bolund er specialist i familieret,
herunder særligt samvær, bopæl og forældremyndighed

Advokat Nanna Elvius Bolund

Advokat

Specialist i familieret – samværssager

Nanna Elvius Bolund har siden 2007 arbejdet med familieret som speciale. Hun brænder for at gøre en forskel og sørge for, at det altid er børnene, der er sagens centrum og deres bedste, hun arbejder ud fra. Det er afgørende for Nanna at levere en høj faglig rådgivning.

Nanna Elvius Bolund rådgiver ud fra en stor viden og praktisk kendskab til lovgivningen – det vil sige udover det familieretlige også de forvaltningsretlige og socialretlige aspekter. Nanna Elvius Bolund kender systemet indefra og forstår og kan håndtere samspillet mellem de forskellige myndigheder, så hun sørger for, at alle aspekter af sagerne bliver dækket. Nanna Elvius Bolund hjælper med at identificere de relevante problemstillinger, så I ikke skal være bekymrede for at overse noget.

Nanna Elvius Bolund har mange års erfaring med at rådgive omkring de mange forskelligartede udfordringer, som forældre og børn står med i opbrudte familier. Konflikter kan opstå på alle tidspunkter, og det kan være helt afgørende at få rette rådgivning og vejledning – gerne så tidligt som muligt i sagerne – for derved at sikre at få lagt en god og realistisk strategi for sagen. Det er ofte også det mest skånsomme for børnene. Nanna Elvius Bolund har en god fornemmelse af, hvad der er et realistisk resultat i en konkret sag, og hvordan man bedst kommer frem til det resultat. Nanna Elvius Bolund hjælper med at få lagt en strategi for din sag uanset hvor i forløbet I står.

Nanna Elvius Bolunds rådgivning vil altid tage udgangspunkt i dit konkrete behov og ståsted.

Nanna Elvius Bolund er en del af advokatfirmaet Strauss & Garliks familieretsafdeling – Danmarks stærkeste familieretsteam.

Arbejdsområder

Samvær
Bopæl
Forældremyndighed
Forældreansvarssager
Retssager

Kontakt

71 91 84 91

  nab@advohus.dk

Afdeling: København
Sekretær: Anja Brix Thomsen

WWW    Læs mere på vores specialehjemmesider

WWW

Læs mere på vores specialehjemmesider

På vores specialehjemmesider kan du finde meget mere info om vores forskellige sagsområder og måske få svar på nogle af dine spørgsmål eller finde hoved eller hale i, hvordan processen i systemet kan forløbe.

foraeldremyndighed.dk

samvaersadvokaten.dk

tvangsfjernelse.com