Skip to main content

Søren Salomonsen har ført straffesager
i hele landet i mere end 20 år

Advokat Søren Salomonsen

Advokat (H) – Kontorfællesskab

Søren Salomonsen er en erfaren, grundig og professionel forsvarsadvokat.

Søren Salomonsen har ført straffesager i hele landet i mere end 20 år. Han har fokus på alle dele af processen, når en klient er sigtet, tiltale eller har en udfordrende kontakt med politiet.

Når man kommer i politiets søgelys, er det vigtig at have en tillidsfuld, tæt og fortrolig kontakt til sin forsvarer. Dette gælder særligt i de situationer, hvor man er blevet tilbageholdt af politiet og revet væk fra sin dagligdag i længere tid. Uanset omstændighederne vil der ofte være mange ubesvarede spørgsmål og praktiske ting, som kræver hurtig reaktion og afklaring. Eksempelvis beskyldninger man ikke forstår, misforståelser, kontakt til familien, arbejdsforhold, økonomi, risiko ved eventuel domfældelse (worst-case-scenario, frakendelse, udvisning, straffeattest ved jobansøgning osv.)…. Men også afmagten ved pludselig at stå med en udfordring, som vender op og ned på tankerne, kalder på et behov for struktur og rådgivning. I alle de situationer er kontakten og tilliden til sin forsvarer vigtig!

Ud over at være højt specialiseret i strafferet har Søren Salomonsen ligeledes stor erfaring med retsområder, der jævnligt har noget med straffesager at gøre. Blandt andet udlændingeret vedrørende udvisningsspørgsmål, erstatningssager vedrørende person- og tingsskade og forsikringsretlige spørgsmål.

Kontakten til klienten omfatter det ”hele” menneske, hvilket også betyder kontakt til det, som klienten har kært – familien. Den del af forsvareropgaven er vejen til ro og harmoni for en klient i en stresset situation. Har man vished for, at familien er sikker, tryg og hjulpet i en periode, hvor man ikke kan være tilstede, så vil det ofte betyde mindst lige så meget som usikkerheden over klientens egen situation. Den balance og opmærksomhed prioriterer Søren Salomonsen højt i sit arbejde.

Arbejdsområder

Forældreansvarssager
Retssager
Strafferet
Tvangsfjernelsessager

Kontakt

  sal@advohus.dk

87 80 12 66

29 99 44 47

Afdeling: Aarhus

Juridisk assistent: Ræhana Naser

Kort om Søren Salomonsens baggrund:

  • Jurist fra Aarhus universitet (overbygningsfag med speciale i strafferet).
  • Grunduddannelse under Justitsministeriets område med speciale i strafferet.
  • Autoriseret advokatuddannelse under Advokatsamfundet.
  • Underviser som ekstern lektor i strafferet ved Aarhus Universitet.
  • Underviser som ekstern lektor i strafferet ved Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus.
  • Arbejdet som forsvarsadvokat i flere forskellige advokatfirmaer i Aarhus og Silkeborg siden 2002.
  • Selvstændig forsvarsadvokat med kontor i centrum af Aarhus.

Forretningsoplysninger vedrørende Søren Salomonsen Advokatfirma ApS.

Søren Salomonsen Advokatfirma ApS er etableret på følgende adresse: Sønder Allé 3, 1. og 2. sal, 8000 Aarhus C

Kontakt kan ske på telefonnummer + 45 86 12 34 99 og på telefaxnummer + 45 86 19 32 13 samt på e-mailadressen sal@advohus.dk og info@advohus.dk.

Firmaets CVR-nummer er: 40 85 61 02.

Søren Salomonsen Advokatfirma ApS er organiseret som et anpartsselskab (ApS).

Firmaet har klientbankkonto i Sparekassen Kronjylland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Der er for tiden én advokat tilknyttet Søren Salomonsen Advokatfirma ApS (Søren Salomonsen). Han er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Søren Salomonsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaten hos Søren Salomonsen Advokatfirma ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Søren Salomonsen Advokatfirma ApS og/eller utilfredshed med Søren Salomonsens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

WWW    Læs mere på vores specialehjemmesider

WWW

Læs mere på vores specialehjemmesider

På vores specialehjemmesider kan du finde meget mere info om vores forskellige sagsområder og måske få svar på nogle af dine spørgsmål eller finde hoved eller hale i, hvordan processen i systemet kan forløbe.

strafferet.com

tvangsfjernelse.com