Skip to main content

Pernille yder rådgivning af private klienter,
hovedsageligt indenfor Familieretten

Advokat Pernille Nordenbæk

Advokat

Advokat Pernille Nordenbæk yder rådgivning af private klienter, hovedsageligt indenfor Familieretten.

Som mangeårig Familieretsadvokat (siden 2010), har Pernille Nordenbæk bistået adskillige klienter i forbindelse med skilsmisse og samlivsbrud – dette både i forhold til børnene (forældreansvarssager) og bodelingen (den økonomiske skilsmisse).

Pernille Nordenbæk har ligeledes erfaring fra et job som jurist i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset). Hun har derfor – via sit tidligere job i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) og efterfølgende som mangeårig familieretsadvokat – stor indsigt i, hvordan børnesagerne (forældremyndighed, bopæl og samvær) behandles hos såvel Familieretshuset, ved kommunerne og ikke mindst i Familieretten.

Som skilsmisseadvokat har Pernille Nordenbæk specialiseret sig i at hjælpe klienter med at gennemføre ”den økonomiske skilsmisse”, også kaldet bodelingen. Pernille Nordenbæk er i øvrigt oprindeligt bankuddannet, ligesom uddannelsestiden som advokatfuldmægtig i sin tid foregik i et pengeinstitut.

I forhold til både bodelinger og forældreansvarssager, har hun stor erfaring med at føre disse ved domstolene, men hun har samtidig forståelse for og erfaring med, at det kan have stor værdi for en klient i livskrise af afsøge, om det er muligt at finde en forligsmæssig løsning.

Pernille Nordenbæk har ligeledes mangeårig erfaring med de sager, der handler om børns anbringelse udenfor hjemmet – her har hun været advokat for både børn (fra og med 12 år) og forældre.

Endelig har Pernille Nordenbæk i mange år rådgivet klienter om udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Advokat Pernille Nordenbæk har af tidligere klienter ofte fået ros for at være både empatisk og med forståelse for situationen, klienten befinder sig i, samtidig med at klienter beskriver hende som særdeles professionel.

Som det fremgår ovenfor, er advokat Pernille Nordenbæk en del af Strauss & Garlik’s familieretlige team, der udelukkende består af advokater med stor familieretlig erfaring.

Arbejdsområder

Bopæl
Forældremyndighed
Sager om samvær
Skilsmisse og bodeling
Tvangsfjernelsessager
Ungdomskriminalitetsnævnet
Fast ejendom

Kontakt

  pno@advohus.dk

71 91 12 88

Afdeling: Aarhus, Odder, Horsens
Sekretær: Hanne Tønner Hansen

WWW    Læs mere på vores specialehjemmesider

WWW

Læs mere på vores specialehjemmesider

På vores specialehjemmesider kan du finde meget mere info om vores forskellige sagsområder og måske få svar på nogle af dine spørgsmål eller finde hoved eller hale i, hvordan processen i systemet kan forløbe.

tvangsfjernelse.com

foraeldremyndighed.dk

familieretten.dk