Skip to main content
 

Vi har mange års erfaring med bistand i arve- og dødsbosager

Arv og dødsbobehandling

Strauss & Garlik bistår med valget af den for boets arvinger rette bobehandlingsform.

Vi bistår med alle former for skifte, herunder de forskellige former for privat skifte samt testamentsbestemt bobestyrerbehandling.

Vi sikrer, at boet gøres op og fordeles korrekt imellem boets arvinger.
Vi bistår tillige med relevant rådgivning om boets skatteforhold, og med at få beregnet og betalt skifteafgift, boafgift og eventuel boskat.

Bobehandling kræver en del research, beregninger og håndtering af dokumenter, – herunder til eksempel anmodning om boets udlevering, formueoversigt, åbningsstatus, boopgørelse, eventuel dødsboselvangivelse, beregning af boafgift samt arveudlodning. Det vil derfor for langt de fleste arvingers vedkommende være en stor hjælp at få bistand fra en advokat til at få boet udleveret og gjort op. Det vil da være boet, der betaler udgiften til advokatbistand, – og udgiften vil dermed kunne trækkes fra som et passiv i boet, før boafgiften beregnes.

Hos Strauss & Garlik bistår vi boets arvinger i en svær tid, så arvingerne får ro til at håndtere sorgen og de praktiske forhold vedrørende dødsfaldet, såsom til eksempel bisættelsen / begravelsen / mindesammenkomsten, imens vi håndterer boets udlevering til hensidden i uskiftet bo eller til skifte.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig

  8780 1266

Find din specialist her:

Henrik Garlik
Advokat (H)

29 65 06 55

hgj@advohus.dk

Læs mere

Jesper Frøkjær
Advokat (L)

  71 91 92 43

  jf@advohus.dk

Læs mere

Niels Lyhne
Advokat (H)

28 10 54 30

nl@advohus.dk

Læs mere

Rasmus Hedegaard
Advokat (H)

  20 76 20 88

  rh@advohus.dk

Læs mere