Skip to main content
 

Vi rådgiver om alt jura inden for fast ejendom.

Fast ejendom

Almindelige hushandler – der er vi din ekspert. Men vores advokater med speciale i fast ejendom har også solid erfaring indenfor salg og køb af erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme og investeringsejendomme.

Overvejer du at købe en fast ejendom på tvangsauktion, rådgiver vi også gerne herom, eventuelt ved deltagelse i selve tvangsauktionen. Bliver du højestbydende, hjælper vi også efterfølgende med opfyldelse af auktionsvilkårene og tinglysning af auktionsskøde.

Vi rådgiver dig om hele forløbet i dit salg eller køb og påtager os rollen som tovholder i forhold til de øvrige aktører i handlen, således at du hele tiden er orienteret om, hvor langt sagsbehandlingen er, og om hvornår, du selv skal foretage dig noget.

Vi sætter en ære i at være tilgængelige, således at du altid kan få fat i den advokat og den advokatsekretær, der varetager din ejendomshandel.

Hos Strauss & Garlik står et hold af advokater klar til at hjælpe dig med salg og køb af både andelsboliger, ejerlejligheder, helårshuse, sommerhuse og byggegrunde med eller uden entrepriseaftaler.

Har du brug for en specialist til din handel?

  8780 1266

Find din specialist her:

Claus Bonde Mikkelsen
Advokat (L), Partner

  21 91 38 65

 cbm@advohus.dk

Læs mere

Kirsten Skodborg
Advokat (L)

70 22 03 33

ksn@advohus.dk

Læs mere

Niels Chr. Strauss
Advokat (H), Partner

40 41 55 38

ncs@advohus.dk

Læs mere

Ved rådgivning om salg eller køb kan der blandt andet indgå følgende elementer:

Udarbejdelse eller gennemgang af det skriftlige aftalegrundlag, som typisk vil være en købsaftale med bilag fra en ejendomsmægler eller et betinget skøde fra en advokat.

Betinget og endelig godkendelse af det skriftlige aftalegrundlag.

Udarbejdelse, ekspedition og tinglysning af det digitale skøde.

Udarbejdelse eller ekspedition af refusionsopgørelse imellem sælger og køber.

Notering af ejerskifte hos myndigheder, forsyningsselskaber og eventuel ejerforening.

Rådgivning om indfrielse af eksisterende gæld i ejendommen, henholdsvis om optagelse af ny belåning i ejendommen.

Rådgivning om opsigelse af eksisterende forsikring af ejendommen, henholdsvis om tegning af nye forsikringer for ejendommen.

Rådgivning om relevante forhold vedrørende ejerforening eller grundejerforening.

Rådgivning om eventuelle, relevante forhold vedrørende moms- og / eller skatteforhold.

Rådgivning om eventuelt behov for egen eller gensidig sikring, i form af samejeoverenskomst, ægtepagt, fuldmagt og/eller testamente.