Skip to main content

Claus Bonde Mikkelsen beskæftiger sig med rådgivning
til private borgere samt små og mellemstore virksomheder

Advokat Claus Bonde Mikkelsen

Advokat (L), Partner

Advokat Claus Bonde Mikkelsen beskæftiger sig med rådgivning til private borgere samt små og mellemstore virksomheder. Basis for denne rådgivning er en uddannelse som jurist fra Aarhus Universitet samt en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi, H.A., fra Aarhus Universitet.

Han rådgiver mange små og mellemstore virksomheder i de forhold, hvor virksomheden har berøring med jura, økonomi og strategi, herunder udarbejdelse og gennemgang af kontrakter generelt, så som lejekontrakter, ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, købekontrakter vedrørende virksomhedskøb og erhvervsejendomme m.v.

Derudover forestår han også rådgivning vedrørende lejeret, herunder ejendomsadministration, udarbejdelse af erhvervs- og private lejekontrakter m.v.

I forhold til den private borger er det særligt rådgivning i forbindelse med byggeri – også når det er gået galt samt rådgivning indenfor køb og salg af fast ejendom og de mange aspekter, som dette har indflydelse på, herunder bl.a. spørgsmålet om oprettelse af testamente og ægtepagt samt de økonomiske og forsikringsmæssige overvejelser, som kan være relevante i forbindelse med købet.

I forhold til forbrugerret hjælper han både borgere, som har en tvist med en virksomhed, men også virksomheder i forbindelse med tvist med forbrugere.

Advokat Claus Bonde Mikkelsen har møderet for Landsret.
Han er partner i Advokatfirmaet Strauss og Garlik.

Arbejdsområder

Familie- og arveret
Fast ejendom
Forbrugerret
Erhvervsret
Inkasso
Selskabsret
Retssager
Enterpriseret
Dødsbobehandling
Ansættelsesret

Kontakt

   cbm@advohus.dk

  21 91 38 65

Afdeling: Odder