Skip to main content

Advokat Marita S. Hinge er én af Danmarks førende børneadvokater

Advokat Marita S. Hinge

Advokat (H)

Advokat Marita S. Hinge er én af Danmarks førende børneadvokater

Hun startede allerede på jurastudiet med at specialisere sig i børnesager og er i dag nok Danmarks førende specialistadvokat i de tunge højkonflikt forældreansvarssager.
Advokat Marita S Hinge har møderet for Højesteret og har siden hun startede i advokatbranchen i 2006 ført tusindvis af sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og tvangsfjernelse.
Marita er aktiv debattør på de sociale medier vedrørende børn og unges rettigheder.
Marita er en del af firmaets familieretsafdeling. Marita er derudover tilknyttet Mødrehjælpens Retshjælp og er frivillig advokat på Aarhus Krisecenter.

Marita S. Hinge har møderet for Højesteret.

Marita S. Hinge er en passioneret børneadvokat, som udfører sit arbejde på en personlig, engageret, professionel og saglig måde med barnets bedste i fokus.

Klienten får en ærlig vurdering af vinderchancerne, ligesom Marita giver klienten gode råd, om hvad der er god og dårlig opførsel under en retssag om børn.

Marita er fuldt bevidst om, at børn er det dyrebareste forældre har og giver derfor den nødvendige rådgivning og støtte igennem hele sagen, så klienten føler sig tryg og hjulpet i en svær tid.
Marita repræsenterer både mødre og fædre i retssager om bopæl og forældremyndighed, samt både forældre og børn/unge i tvangsfjernelsessager.

Arbejdsområder

Bopæl
Børnesag i Ankestyrelsen
Børn og unge-udvalget
Familieret
Forældreansvarssager
Forældremyndighed
Retssager
Sager om samvær
Tvangsfjernelsessager

Kontakt

  msh@advohus.dk

91 89 70 30

 

  LinkedIn

Afdeling: Aarhus
Sekretær: Betina Christensen

Erfaring

2006 Uddannet jurist, Aarhus Universitet

2009 Uddannet advokat

2015 Uddannet Mediator/alternativ konfliktmægler

2015 Møderet for Landsret

2020 Møderet for Højesteret

Medlem af Amnesty International siden 1990´erne

Siden 2007 afholdt utallige foredrag bla. om Forældreansvarsloven og Børn og skilsmisser.

WWW    Læs mere på vores specialehjemmesider

WWW

Læs mere på vores specialehjemmesider

På vores specialehjemmesider kan du finde meget mere info om vores forskellige sagsområder og måske få svar på nogle af dine spørgsmål eller finde hoved eller hale i, hvordan processen i systemet kan forløbe.

foraeldremyndighed.dk

tvangsfjernelse.com

familieretten.dk