VORES ADVOKATER & JURISTER

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokater fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik
Niels Lyhne
Patricia Arff Sand
Tanja Graabæk
Pernille Amstrup-Bønløkke
Charlotte Jarland
Susse K. Fraaby
Claus Bonde Mikkelsen
Niels Chr. Strauss
Henrik Garlik
Rasmus Hedegaard
Marita S. Hinge
Thorkild Glavind
Søren Salomonsen
Pernille Lauritsen
Nanna Elvius Bolund
Troels Miltoft
Cathrine D. Bøhne
Jesper Frøkjær Skjærbæk
Julie Overgaard Lund
Peter Blenstrup Nielsen
Ditte Lütken
Christiane Feierskov
Henrik Taul
Patricia Bager
Advokater fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokater & Jurister

Partnere

Advokat – Partner

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet
Bachelor i Erhvervsøkonomi, H.A. fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
I 12 år nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Forbrugerret
 • Erhvervsret
 • Inkasso
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Enterpriseret
 • Dødsbobehandling
 • Ansættelsesret
Mere om Claus

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Københavns Universitet
og Simon Frazer University, Canada.
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Familieret
Mere om Henrik
Advokat Niels Chr. Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsrådgivning
Mere om Strauss
Rasmus Hedegaard (rh)

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejder som frivillig for Mødrehjælpen

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældremyndighedssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Straffesager
 • Retssager
Mere om Rasmus
Advokat Niels Chr. Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsrådgivning
Mere om Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Københavns Universitet
og Simon Frazer University, Canada.
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Familieret
Mere om Henrik
Rasmus Hedegaard (rh)

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejder som frivillig for Mødrehjælpen

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældremyndighedssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Straffesager
 • Retssager
Mere om Rasmus

Advokat – Partner

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet
Bachelor i Erhvervsøkonomi, H.A. fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
I 12 år nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Forbrugerret
 • Erhvervsret
 • Inkasso
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Enterpriseret
 • Dødsbobehandling
 • Ansættelsesret
Mere om Claus

Ansatte advokater & jurister

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Dødsbobehandling
 • Værgemål
 • Landbrugshandler
 • Tvangsauktioner
 • Fogedret
Mere om Thorkild
Susse K. Fraaby

Ansat advokat

Møderet for Landsret

Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet ved Kammeradvokaten

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
 • Strafferet
Mere om Susse

Ansat advokat

Møderet for Højesteret

Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet Mediator
Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp
Frivillig Aarhus Krisecenter

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
Mere om Marita
Advokat Pernille Amstrup-Bønløkke

Ansat advokat

Beskikket af Social- og Indenrigsministeriet som sagkyndig i internationale børnebortførelser

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde

Mail: pb@advohus.dk
Tlf.:  2270 0004

Arbejdsområder

 • Fast ejendom – køb og salg
 • Landbrugsret
 • Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte
 • Erhvervsret
 • Inkasso, realkreditinkasso og tvangsauktioner
 • Erhvervs- og boliglejeret
 • Testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Børnebortførelser
Mere om Pernille
Charlotte Jarland

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet mediator

Mail: cj@advohus.dk
Mobil: 22 75 38 13
Tlf.:  87 80 12 50

Arbejdsområder

 • køb, salg og administration af fast ejendom
 • tvangsauktioner
 • oprettelse af testamenter og ægtepagter
 • dødsbobehandling
Mere om Charlotte

Troels Miltoft

Ansat advokat

Møderet for Højesteret

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: tm@advohus.dk
Tlf.:  7191 9717

Arbejdsområder

 • Personskadeerstatning
 • Entrepriseret
 • Ehvervsret
Advokat Tanja Graabæk

Ansat advokat

Specialist i familieret – med speciale i samvær

Uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 2002

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
Mere om Tanja
Advokat Pernille Mary Marie Lauritsen

Ansat advokat

Møderet for Landsret

Specialist i familieret og speciale i strafferet
Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2013

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Strafferet
Mere om Pernille
Nanna Elvius Bolund

Ansat advokat

Mail: nab@advohus.dk
Tlf.:  6913 8800

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
Mere om Nanna
Jesper Frøkjær Skjærbæk, advokatfuldmægtig

Ansat advokat

Møderet for Landsret
Forsvarsadvokat

Mail: jf@advohus.dk
Tlf.:  71 91 92 43

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Familieret
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
Mere om Jesper
Patricia Arff Sand, advokat

Ansat advokat

Møderet for Landsret
Jurist fra Københavns Universitet

Mail: pas@advohus.dk
Tlf.:  71 91 92 52

Arbejdsområder

 • Forældreansvar
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
Mere om Patricia
Advokat Cathrine Bøhne

Ansat advokat

Jurist fra Aalborg Universitet

Mail: cdb@advohus.dk
Tlf.:  71 91 92 77

Arbejdsområder

 • Børnesager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Forældremyndighedssager
Mere om Cathrine
Ditte Lütken

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet

Arbejdsområder

 • Familieret
 • Forældremyndighed
 • Bopæl
 • Samvær
Mere om Ditte
Julie Overgaard Lund

Ansat advokatfuldmægtig

Jurist fra Aarhus Universitet
Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp
Frivillig ved Aarhus Krisecenter

Mail: jol@advohus.dk
Tlf.:  71 91 93 21

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Børnesager
 • Tvangsfjernelsessager
Mere om Julie
Advokat Christiane Feierskov

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: cfe@advohus.dk
Tlf.:  71 91 41 91

Arbejdsområder

 • Tvangsfjernelsessager
 • Sager om samvær
 • Bopæl
 • Forældremyndighed
Mere om Christiane

Kontorfællesskab

Niels Lyhne (nl)

Kontorfællesskab

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat
Retsmægler

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: nl@advohus.dk
Tlf: +45 87 30 40 18
Mobil: +45 28 10 54 30

Arbejdsområder

 • Rådgivning til erhverv og private
 • Fast ejendom, herunder landbrug
 • Retssager og voldgift
 • Strafferet
 • Bodeling
 • Retsmægling og mediation
Mere om Niels
Advokat Søren Salomonsen

Kontorfællesskab

Møderet for Højesteret

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: sal@advohus.dk
Tlf: +45 87 80 12 66
Mobil: +45 29 99 44 47

Arbejdsområder

 • Strafferet – Forsvarsadvokat
 • Tvangsfjernelsessager
Mere om Søren
Peter Blenstrup Nielsen

Kontorfællesskab

Møderet for Højesteret

Jurist fra Aarhus Universitet

Arbejdsområder

 • Procedure
 • Erstatningsret
 • Entrepriseret
 • Forsikringsret
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Skatteret
 • Bestyrelsesarbejde
 • Overdragelse af fast ejendom
Mere om Peter