VORES ADVOKATER

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokater fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik
Niels Lyhne
Karina Bech
Tanja Graabæk
Pernille Amstrup-Bønløkke
Charlotte Jarland
Susse K. Fraaby
Claus Bonde Mikkelsen
Niels Chr. Strauss
Henrik Garlik
Rasmus Hedegaard
Marita S. Hinge
Thorkild Glavind
Søren Salomonsen
Pernille Lauritsen
Nanna Elvius Bolund
Troels Miltoft
Anders B. Vinther
Jesper Frøkjær Skjærbæk
Patricia Arff Sand
Advokater fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokater

Partnere

Advokat – Partner

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet
Bachelor i Erhvervsøkonomi, H.A. fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
I 12 år nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Forbrugerret
 • Erhvervsret
 • Inkasso
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Enterpriseret
 • Dødsbobehandling
 • Ansættelsesret
Mere om Claus

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist ved Københavns Universitet
og Simon Frazer University, Canada.
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Familieret
Mere om Henrik
Advokat Niels Chr. Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsrådgivning
Mere om Strauss
Rasmus Hedegaard (rh)

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejder som frivillig for Mødrehjælpen

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældremyndighedssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Straffesager
 • Retssager
Mere om Rasmus
Advokat Niels Chr. Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsrådgivning
Mere om Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Københavns Universitet
og Simon Frazer University, Canada.
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Familieret
Mere om Henrik
Rasmus Hedegaard (rh)

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejder som frivillig for Mødrehjælpen

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældremyndighedssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Straffesager
 • Retssager
Mere om Rasmus

Advokat – Partner

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet
Bachelor i Erhvervsøkonomi, H.A. fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
I 12 år nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Forbrugerret
 • Erhvervsret
 • Inkasso
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Enterpriseret
 • Dødsbobehandling
 • Ansættelsesret
Mere om Claus

Ansatte advokater

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Dødsbobehandling
 • Værgemål
 • Landbrugshandler
 • Tvangsauktioner
 • Fogedret
Mere om Thorkild
Susse K. Fraaby

Ansat advokat

Møderet for Landsret

Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet ved Kammeradvokaten

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
 • Strafferet
Mere om Susse

Ansat advokat

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet Mediator
Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp
Frivillig Aarhus Krisecenter

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
Mere om Marita
Advokat Pernille Amstrup-Bønløkke

Ansat advokat

Beskikket af Social- og Indenrigsministeriet som sagkyndig i internationale børnebortførelser

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde

Mail: pb@advohus.dk
Tlf.:  2270 0004

Arbejdsområder

 • Fast ejendom – køb og salg
 • Landbrugsret
 • Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte
 • Erhvervsret
 • Inkasso, realkreditinkasso og tvangsauktioner
 • Erhvervs- og boliglejeret
 • Testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Børnebortførelser
Mere om Pernille

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet mediator

Mail: cj@advohus.dk
Mobil: 22 75 38 13
Tlf.:  87 80 12 50

Arbejdsområder

 • køb, salg og administration af fast ejendom
 • tvangsauktioner
 • oprettelse af testamenter og ægtepagter
 • dødsbobehandling
Mere om Charlotte

Troels Miltoft

Ansat advokat

Møderet for Højesteret

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: tm@advohus.dk
Tlf.:  7191 9717

Arbejdsområder

 • Personskadeerstatning
 • Entrepriseret
 • Ehvervsret
Advokat Tanja Graabæk

Ansat advokat

Specialist i familieret – med speciale i samvær

Uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 2002

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
Mere om Tanja
Advokat Pernille Mary Marie Lauritsen

Ansat advokat

Specialist i familieret og speciale i strafferet

Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2013

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Strafferet
Mere om Pernille
Nanna Elvius Bolund

Ansat advokatfuldmægtig

Mail: nab@advohus.dk
Tlf.:  6913 8800

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
Mere om Nanna
Jesper Frøkjær Skjærbæk, advokatfuldmægtig

Ansat advokatfuldmægtig

Mail: jfs@advohus.dk
Tlf.:  71 91 92 43

Mere om Jesper
Patricia Arff Sand, advokat

Ansat advokat

Møderet for Landsret
Jurist fra Københavns Universitet

Mail: pas@advohus.dk
Tlf.:  71 91 92 52

Arbejdsområder

 • Forældreansvar
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
 • Bodeling og Skilsmisse
Mere om Patricia

Kontorfællesskab

Kontorfællesskab

Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet som sekretariats- og personalechef i 7 år

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelser
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Offentlig ret
 • Retssager
Mere om Karina
Niels Lyhne (nl)

Kontorfællesskab

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat
Retsmægler

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: nl@advohus.dk
Tlf: +45 87 30 40 18
Mobil: +45 28 10 54 30

Arbejdsområder

 • Rådgivning til erhverv og private
 • Fast ejendom, herunder landbrug
 • Retssager og voldgift
 • Strafferet
 • Bodeling
 • Retsmægling og mediation
Mere om Niels
Advokat Anders B. Vinther (abv)

Kontorfællesskab

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: abv@advohus.dk
Tlf.: +45 71 91 99 12

Arbejdsområder

 • Straffe- og færdselssager
 • Børnesager
 • Overdragelse af fast ejendom
 • Entrepriseret
 • Retssager
 • Sager om identitetstyveri
 • Lejeret
 • Dødsbobehandling, testamenter og ægtepagter.
Mere om Anders

Søren Salomonsen

Kontorfællesskab

Møderet for Højesteret

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: sal@advohus.dk
Tlf: +45 87 80 12 66
Mobil: +45 29 99 44 47

Arbejdsområder

 • Strafferet – Forsvarsadvokat
 • Tvangsfjernelsessager