VORES ADVOKATER

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik
Karina Bech
Troels Miltoft
Susse K. Fraaby
Claus Bonde Mikkelsen
Henrik Garlik Jensen
Niels Chr. Strauss
Rasmus Hedegaard
Marita S. Hinge
Thorkild Glavind
Charlotte Jarland
Kristian Korshøj Jørgensen
Advokat fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokater

Partnere

Advokat – Partner

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet
Bachelor i Erhvervsøkonomi, H.A. fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
I 12 år nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Forbrugerret
 • Erhvervsret
 • Inkasso
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Enterpriseret
 • Dødsbobehandling
 • Ansættelsesret
Mere om Claus

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist ved Københavns Universitet
og Simon Frazer University, Canada.
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Familieret
Mere om Henrik
Advokat Niels Chr. Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsrådgivning
Mere om Strauss
Advokat Rasmus Hedegaard

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejder som frivillig for Mødrehjælpen

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældremyndighedssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Straffesager
 • Retssager
Mere om Rasmus
Advokat Niels Chr. Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsrådgivning
Mere om Strauss

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Københavns Universitet
og Simon Frazer University, Canada.
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Familieret
Mere om Henrik
Advokat Rasmus Hedegaard

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejder som frivillig for Mødrehjælpen

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældremyndighedssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Straffesager
 • Retssager
Mere om Rasmus

Advokat – Partner

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet
Bachelor i Erhvervsøkonomi, H.A. fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
I 12 år nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Forbrugerret
 • Erhvervsret
 • Inkasso
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Enterpriseret
 • Dødsbobehandling
 • Ansættelsesret
Mere om Claus

Ansatte advokater

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Dødsbobehandling
 • Værgemål
 • Landbrugshandler
 • Tvangsauktioner
 • Fogedret
Mere om Thorkild
Susse K. Fraaby

Ansat advokat

Møderet for Landsret

Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet ved Kammeradvokaten

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
 • Strafferet
Mere om Susse

Ansat advokat

Møderet for Landsret

Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet Mediator
Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp
Frivillig Aarhus Krisecenter

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
Mere om Marita

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejdet for Kongehuset

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
 • Strafferet
Mere om Kristian

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet mediator

Mail: cj@advohus.dk
Tlf.:  8780 1250

Arbejdsområder

 • køb, salg og administration af fast ejendom
 • tvangsauktioner
 • oprettelse af testamenter og ægtepagter
 • dødsbobehandling
Mere om Charlotte

Troels Miltoft

Ansat advokat

Møderet for Højesteret

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: tm@advohus.dk
Tlf.:  7191 9717

Arbejdsområder

 • Personskadeerstatning
 • Entrepriseret
 • Ehvervsret

Kontorfællesskab

Kontorfællesskab

Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet som sekretariats- og personalechef i 7 år

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelser
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Offentlig ret
 • Retssager
Mere om Karina