Skip to main content

Susse er én af Danmarks skarpeste advokater,
når det drejer sig om retssager om børn.

Advokat Susse K. Fraaby

Advokat (H)

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks skarpeste advokater, når det drejer sig om retssager om børn.

Hun har igennem sin karriere ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, hvor hun repræsenterer både mødre og fædre i forældreansvarssager samt forældre og børn i anbringelsessager.
Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.

Advokat Susse K. Fraaby har møderet for Højesteret.

Advokat Susse K. Fraaby er del af firmaets familieretsafdeling – et stærkt team med dygtige advokater, der arbejder sammen.

Advokat Susse K. Fraaby rådgiver frivilligt på diverse sociale medier i forskellige interessegrupper – herunder på Facebook.

Kort om Susse K. Fraaby

  • Uddannet jurist fra Københavns Universitet
  • Har tidligere arbejdet ved Kammeradvokaten og været selvstændig advokat

Arbejdsområder

Forældreansvarssager
Retssager
Strafferet
Tvangsfjernelsessager

Kontakt

  skf@advohus.dk

53 507 507

Afdeling: København

Juridisk assistent: Nina Starck

Advokat Susse K. Fraaby ved, at når sager drejer sig om børn, så tager følelserne fart.
Klienten har derfor brug for en professionel og saglig sparringspartner, der tager ansvar og sørger for at holde det rette fokus – barnets bedste. Strategien for sagen lægges i et tæt samarbejde med klienten, og klienten kan se sig selv i øjnene efter en retssag med en viden om, at alt er gennemført professionelt samt ordentligt etisk og moralsk. Advokat Susse K. Fraaby lægger vægt på, at formidle tryghed for klienten, da tryghed ved advokaten er essentielt i sager, der drejer sig om det vigtigste i ens liv – ens børn.

Advokat Susse K. Fraaby kan du altid ringe eller maile til, hvis du har et spørgsmål. Advokat Susse K. Fraaby lytter til klienten og vurderer, om hun kan hjælpe i processen. Det er altid gratis at ringe eller maile med et spørgsmål til Susse. Vurderer Susse, at du har en sag, der bør køres, sørger hun altid for at hjælpe dig med fri proces og retshjælpsforsikring, hvis det er muligt.
Derfor – søger du en af landets skarpeste børneadvokater? Så kontakt advokat Susse K. Fraaby.

WWW    Læs mere på vores specialehjemmesider

WWW

Læs mere på vores specialehjemmesider

På vores specialehjemmesider kan du finde meget mere info om vores forskellige sagsområder og måske få svar på nogle af dine spørgsmål eller finde hoved eller hale i, hvordan processen i systemet kan forløbe.

tvangsfjernelse.com

foraeldremyndighed.dk

strafferet.com