Skip to main content

Advokat Henrik Garlik er én af Danmarks førende forsvarsadvokater.

Advokat Henrik Garlik

Advokat (H), Partner

Advokat Henrik Garlik er én af Danmarks førende forsvarsadvokater.
Han har igennem sin lange karriere ført tusindvis af straffesager ved de danske domstole.
Han er ofte i medierne, hvor han har kommenteret sine sager eller udtalt sig generelt om forskellige strafferetlige emner.
Henrik Garlik har møderet for Landsret og Højesteret.
Han er partner i Advokatfirmaet Strauss og Garlik.

Henrik Garlik går yderst dedikeret til opgaven og udfører forsvaret for hver klient på en personlig, professionel og saglig måde, som giver respekt og lydhørhed omkring klienten og forsvareropgaven.

Ligeledes lægger han meget vægt på, at klientens familie inddrages så meget i processen, som det er muligt, under hensyn til sagens karakter og klientens egne ønsker. Dette er særligt vigtigt, når klienten sidder varetægtsfængslet, således at besøg af ægtefæller og børn kan blive etableret – og så nænsomt som muligt.

Inden retsmøder indkalder Henrik Garlik klienten til møde eller aflægger løbende klienten besøg i arresten. Ved disse møder gennemgår han med klienten alle sagens bilag og dokumenter ligesom disposition og strategi tilrettelægges.

Ved udenlandske klienter benytter Henrik Garlik sig af egen tolkebistand.

Arbejdsområder

Strafferet

Familieret

Værgemål

Kontakt

  hgj@advohus.dk

  86 12 34 99

  29 65 06 55

Afdeling: Aarhus
Sekretær: Birte Vilsgaard

Kort om Henrik Garlik

Uddannet jurist fra Københavns Universitet.
Har tillige en Mastergrad i kriminologi fra Simon Fraser University, Vancouver, Canada.
Tidligere har han arbejdet som dommerfuldmægtig ved domstolene og været konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.
Han har tidligere fungeret som ekstern lektor ved Århus Universitet og undervist i strafferet. Forfatter til adskillige juridiske artikler mv.
Igennem de seneste år har han jævnligt gennemført international Skype-undervisning på Simon Fraser University.
Har kortvarigt arbejdet som Legal Advisor for FN i New York og været udstationeret i bla. Mogadishu, Somalia.

WWW    Find mere info på strafferet.com

På vores specialehjemmeside, strafferet.com, har vi samlet en masse nyttig viden, som måske kan give dig svar på nogle af dine spørgsmål eller du kan finde ud af, hvad der er værd at vide som sigtet eller tiltalt i en straffesag. Hvis du har været offer for en forbrydelse, kan du også finde info om, hvordan vi kan hjælpe dig i din situation som din bistandsadvokat.

strafferet.com