Forsvarsadvokat Henrik Garlik - Advokat med speciale i strafferet

Henrik Garlik

Partner – Forsvarsadvokat

Advokat Henrik Garlik er én af Danmarks førende forsvarsadvokater.
Han har igennem sin lange karriere ført tusindvis af straffesager ved de danske domstole.
Han er ofte i medierne, hvor han har kommenteret sine sager eller udtalt sig generelt om forskellige strafferetlige emner.
Henrik Garlik har møderet for Landsret og Højesteret.
Han er partner i Advokatfirmaet Strauss og Garlik.
Advokatfirmaet er landsdækkende og har bl.a. kontor i Aarhus og København.
Advokatfirmaet beskæftiger 15 advokater og 21 administrative medarbejdere.

2965 0655
8612 3499

Kort om Henrik Garlik

  • Uddannet jurist fra Københavns Universitet.
  • Har tillige en Mastergrad i kriminologi fra Simon Fraser University, Vancouver, Canada.
  • Tidligere har han arbejdet som dommerfuldmægtig ved domstolene og været konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.
  • Han har tidligere fungeret som ekstern lektor ved Århus Universitet og undervist i strafferet. Forfatter til adskillige juridiske artikler mv.
  • Igennem de seneste år har han jævnligt gennemført international Skype-undervisning på Simon Fraser University.
  • Har kortvarigt arbejdet som Legal Advisor for FN i New York og været udstationeret i bla. Mogadishu, Somalia.

Henrik Garlik går yderst dedikeret til opgaven og udfører forsvaret for hver klient på en personlig, professionel og saglig måde, som giver respekt og lydhørhed omkring klienten og forsvareropgaven.

Ligeledes lægger han meget vægt på, at klientens familie inddrages så meget i processen, som det er muligt, under hensyn til sagens karakter og klientens egne ønsker. Dette er særligt vigtigt, når klienten sidder varetægtsfængslet, således at besøg af ægtefæller og børn kan blive etableret –  og så nænsomt som muligt.

Inden retsmøder indkalder Henrik Garlik klienten til møde eller aflægger løbende klienten besøg i arresten. Ved disse møder gennemgår han med klienten alle sagens bilag og dokumenter ligesom disposition og strategi tilrettelægges.

Ved udenlandske klienter benytter Henrik Garlik sig af egen tolkebistand.