Skip to main content

Christiane Feierskov er specialist i tvangsfjernelsessager samt
sager om samvær, bopæl og forældremyndighed

Advokat Christiane Feierskov

Advokat

Christiane Feierskov er specialist i tvangsfjernelsessager samt sager om samvær, bopæl og forældremyndighed.

Det, der driver Christiane Feierskov, og som er årsagen til, at hun har valgt at beskæftige sig specielt med børnesager er, at hun ønsker at gøre en positiv forskel for familier, der af den ene eller anden grund er havnet i en vanskelig situation, og hvor børn måske er kommet i klemme. Som person er Christiane Feierskov omhyggelig, lyttende og engageret, og hun støtter dig bedst muligt i de svære sager, hvor børn er involveret.

Christiane Feierskov er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 2011. Hun begyndte sin karriere som jurist hos det tidligere Statsforvaltningen, nu Familieretshuset, hvor hun behandlede sager om samvær, bopæl samt forældremyndighed. Christiane Feierskov har derfor en særlig viden om Familieretshusets praksis, sagsbehandling samt procedure for behandling af en sag.

Christiane Feierskov har i en årrække arbejdet som juridisk rådgiver i en kommunal børneforvaltning, hvor hun bl.a. underviste og rådgav sagsbehandlerne om reglerne vedrørende børnesager og tvangsfjernelser. Hun har derfor et indgående kendskab til, hvordan myndighederne arbejder i disse sager – og ikke mindst hvordan de bør arbejde. Dette gør, at hun kan rådgive dig og tilrettelægge strategien på bedste vis samt holde fokus på de stærke elementer ved din sag, når den behandles i børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og retten.

Husk at advokatens bistand betales af det offentlige, når din sag om tvangsanbringelse behandles ved myndighederne.

Christiane Feierskov har endvidere stor erfaring med udarbejdelse af testamenter, herunder børnetestamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Christiane Feierskov er en del af Advokatfirmaet Strauss & Garliks familieretsafdeling – Danmarks stærkeste familieretsteam.

Kontakt gerne advokat Christiane Feierskov for et uforpligtende råd.

Arbejdsområder

Tvangsfjernelsessager
Sager om samvær
Bopæl
Forældremyndighed

Kontakt

71 91 41 91

  cfe@advohus.dk

Afdeling: Aarhus, Odder, Horsens
Sekretær: Kathrine Jensen

Erfaring

2013 | Uddannet jurist ved Aalborg Universitet

2013 til 2017 | Mødeleder i Statsforvaltningens familieretsafdeling: børne- og skilsmissesager

2017 til nu | Advokatfuldmægtig og advokat med speciale i familieret

WWW    Læs mere på vores specialehjemmesider

WWW

Læs mere på vores specialehjemmesider

På vores specialehjemmesider kan du finde meget mere info om vores forskellige sagsområder og måske få svar på nogle af dine spørgsmål eller finde hoved eller hale i, hvordan processen i systemet kan forløbe.

foraeldremyndighed.dk

samvaersadvokaten.dk

familieretten.dk