Skip to main content

Om Advokatfirmaet Strauss og Garlik
– Persondatapolitik

Persondatapolitik

I det følgende kan du læse Advokatfirmaet Strauss & Garliks politik for behandling af personoplysninger, herunder hvordan Advokatfirmaet Strauss & Garlik indsamler og behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside og oplysninger om vores klienter som led i behandlingen af disses sager.

 

1. Dataansvarlig

Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S, cvr.nr. 27404634 er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager fra dig, når du anvender www.straussoggarlik.dk og hjemmesidens services.

Vores kontaktoplysninger:
Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S
Ansvarlig partner Claus Bonde Mikkelsen
Holsteinsgade 19
8300 Odder
info@advohus.dk
Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, kan du skrive eller ringe til os på tlf. 87 80 12 66.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik behandler og beskytter dine personlige data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

 

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Når du anvender www.straussoggarlik.dk indsamler vi oplysninger både direkte og indirekte.

Den indirekte indsamling foregår når du besøger hjemmesidens forskellige funktioner og sider.
Dette kalder vi brugeradfærd og de oplysninger vi indsamler er f.eks.: IP adresse, demografisk data, besøgshistorik, browserinformationer og anden data knyttet til adfærd. Disse informationer anvender vi bl.a. til forbedring og udvikling af Advokatfirmaet Strauss & Garliks serviceydelser og til analyser og markedsføring.

Den direkte indsamling foregår med dit samtykke. Det sker f.eks. når du downloader materiale fra hjemmesiden, skriver til os via de funktioner, der findes på siden, sender os en mail og benytter vores digitale services. Tilsvarende kan der forekomme indsamling af personoplysninger ved direkte møder med ansatte hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik til brug for en given sag. Ofte er de oplysninger, du giver os, navn, e-mail, adresse, postnummer og telefonnummer. Der kan desuden komme flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra en modpart, en domstol eller andre tredjeparter som f.eks. myndigheder og andre rådgivere. Afhængig af hvad du har givet samtykke til, anvender vi disse informationer til at holde dig informeret om juridiske emner, og til at skabe kontakt til en medarbejder hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning og for at tilpasse vores kommunikation til dig.

 

3. Hvilke informationer indsamler vi?

De oplysninger, som vi indsamler fra hjemmesiden og tilknyttede services, er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger. Desuden oplysninger om din eventuelle virksomhed.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Advokatfirmaet Strauss & Garlik personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning for den service du ønsker fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik.

Det kan f.eks. være helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende. Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Advokatfirmaet Strauss & Garlik det samtidig som et samtykke til at kunne behandle disse oplysninger i henhold til lovgivningen.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Advokatfirmaet Strauss & Garliks formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Besvare din forespørgsel og/eller holde dig informeret om juridiske emner.
 • Skabe kontakt til en advokat i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning.
 • Tilpasning af Advokatfirmaet Strauss & Garliks kommunikation og markedsføring til dig.
 • Forbedring og udvikling af Advokatfirmaet Strauss & Garliks serviceydelser.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Advokatfirmaet Strauss & Garlik.

 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

I den indirekte indsamling af data via www.straussoggarlik.dk er det juridiske grundlag en legitim interesse. Det gælder bl.a. statistik, kundeundersøgelser, internetbaseret markedsføring og analyser af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine oplevelse samt kvaliteten af Advokatfirmaet Strauss & Garliks serviceydelser.

I den direkte indsamling af data via www.straussoggarlik.dk vil det juridiske grundlag være dit
samtykke, som du giver i forbindelse med, at du anvender vores services på hjemmesiden.

 

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at kræve de persondata, som Advokatfirmaet Strauss & Garlik behandler, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Advokatfirmaet Strauss & Garlik efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til Advokatfirmaet Strauss & Garlik enten modtage et udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser, kræve dine persondata udleveret eller overført til en anden dataansvarlig eller anmode om at få slettet
dine personoplysninger.

Anmodningen fremsendes til: info@advohus.dk.

 

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Når du søger en stilling hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes senest seks måneder efter afslaget er givet.

 

8. Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger

Advokatfirmaet Strauss & Garlik beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Advokatfirmaet Strauss & Garliks sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Advokatfirmaet Strauss & Garlik interne systemer benytter Advokatfirmaet Strauss & Garlik sig af eksterne leverandører af IT-services og lT-systemer. Advokatfirmaet Strauss & Garlik har indgået databehandleraftaler med de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

 

9. Deling af dine personoplysninger

Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan dele og videregive dine personoplysninger internt i Advokatfirmaet Strauss & Garlik med det formål at levere den service, du har anmodet om. Vi videregiver aldrig dine data til virksomheder eller personer udenfor Advokatfirmaet Strauss & Garlik uden indhentelse af dit samtykke, medmindre der er hjemmel hertil i lov.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

 

10. Hvor længe behandlinger vi dine oplysninger?

Advokatfirmaet Strauss & Garlik sletter dine personoplysninger, når du bede om det, når der ikke længere er et formål med behandlingen, og når Advokatfirmaet Strauss & Garlik efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne.

 

11. Brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. Der er kun tale om cookies i forbindelse med Google Analytics, som bruges til at måde trafikken på hjemmesiden. Du kan fravælge cookies fra Google analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hvad er ”cookies”?
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablets eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.
En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

 

12. Links

Denne politik er alene gældende på www.straussoggarlik.dk. Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside, anbefaler vi, at du læser den persondatapolitik, der er gældende for den pågældende hjemmeside. Advokatfirmaet Strauss & Garlik påtager sig intet ansvar for andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger.

 

13. Klagemulighed

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Advokatfirmaet Strauss & Garliks behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til os på info@advohus.dk. Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du juridisk rådgivning på højeste niveau af tilgængelige advokater med stor etisk ansvarlighed, er Advokatfirmaet Strauss & Garlik din rette sparringspartner.