Skip to main content
 

Konfliktmæglig eller mediation - den gode vej ud af en konflikt

Konfliktmægling / Mediation

Ved konfliktmægling/mediation skaber mediatoren det fortrolige rum, som begge parter kan se sig selv i – og hvor fokus er på at finde løsninger fremfor at finde fejl, ved den ene og den anden part.

Mange konflikter opstår på grund af manglende eller dårlig kommunikation, og når det suppleres med følelser, holdninger og modsatrettede meninger og uopfyldte forventninger, så er den negative spiral for konflikten i gang.

Retssager kan løse den juridiske konflikt, men det er ikke altid det samme som at få løst den menneskelige konflikt og derfor er flere af vores advokater uddannede mediatorer og flere er også udpegede af domstolene til at virke som retsmæglere.

Når fokus er på fælles forhandling og fælles løsning, kommer ingen til at gå fra en konfliktmægling som taber.

Ved konfliktmægling/mediation skaber mediatoren det fortrolige rum, som begge parter kan se sig selv i – og hvor fokus er på at finde løsninger fremfor at finde fejl, ved den ene og den anden part

Mediatoren hjælper dialogen i gang og sikrer, at parternes forskellige holdninger kan komme til udtryk på en sikker og brugbar måde. Mediator sikrer også, at dialogen foregår på en respektfuld måde, hvilket skaber et dialogrum, hvor der kan opstå en større forståelse for den andens synspunkt og dermed skabe mulighed for en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Brug for en mediator til en snak om din sag?

  8780 1266

Find din specialist her:

De 6 trin i konfliktmægling/mediation:

 1. Åbning.
  Mediator byder velkommen. Præsentation af mæglingsprocessen. Afklaring af roller.
 2. Parternes redegørelse og dialog.
  Hver part fortæller sin version. Afdækning af standpunkter, interesser, behov, følelser.
 3. Problemfelter præciseres.
  Temaer der skal arbejdes videre med indkredses. Rækkefølgen fastsættes.
 4. Løsningsmuligheder frembringes.
  Der produceres så mange løsningsforslag som muligt – uden stillingtagen.
 5. Aftalen forhandles.
  Parterne forhandler med udgangspunkt i de frembragte løsningsforslag.
 6. Aftalen checkes og godkendes.
  Aftalen skrives ned. Løse ender samles.

Konfliktmægling eller retssag

Konfliktmægling
Løsningsorienteret
Fælles aftale er målet
Fælles konflikt, fælles løsning
Hensyntagen til begge parter
Parterne er selv ansvarlige
Parterne er i fokus
Fokus på muligheder
Fokus på fælles interesser
Retssag
Parterne er modstandere
Konflikten afgøres af en dommer
Ansvaret er overladt til andre
Fokus på advokater og dommer
Fokus på jura
Langvarig proces
Sjældent fremadrettet
Der er ikke altid vindere, men der er altid tabere