Skip to main content

Advokat Charlotte Jarland rådgiver om alle former for
handel med fast ejendom og om skifte af dødsboer

Advokat Charlotte Jarland

Advokat

Charlotte Jarland har mere end 25 års anciennitet indenfor de nævnte fagområder, og rådgiver med fokus på tilgængelighed, rettidig omhu og professionalisme.

Hun er desuden ejendomsadministrator og advokat for flere ejerforeninger, og advokat for Odder Kommune, i forhold til kommunens køb og salg af faste ejendomme, og i forhold til kommunens inddrivelse af fortrinsberettigede restancer.

Charlotte Jarland blev i 1993 cand. jur. fra Aarhus Universitet, og har siden 1997 været beskikket advokat i Odder.

I 2005 blev hun eksam. mediator, i form af Danske Advokaters mediatoruddannelse, – en uddannelse godkendt af Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen, med fokus på mediation som en alternativ og avanceret konfliktløsningsmetode.

Charlotte Jarland har siden d. 1. juni 2017 haft sin daglige gang hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik, på hovedkontoret i Odder, men behandler, uagtet basen i Odder, ejendomshandler og dødsboer i hele landet.

Arbejdsområder

Køb, salg og administration af fast ejendom

Tvangsauktioner

Oprettelse af fuldmagter

Oprettelse af ægtepagter

Oprettelse af testamenter

Dødsbobehandling

Kontakt

   cj@advohus.dk

  87 80 12 50

  22 75 38 13

Afdeling: Aarhus, Odder
Sekretær: Kirsten Schødt

Rådgivning

Advokat Charlotte Jarland rådgiver i tæt dialog med klienten både private og erhvervsdrivende om alle former for handel med fast ejendom – herunder om køb og salg af:

 • Andelsboliger
 • Ejerlejligheder
 • Villaer
 • Sommerhuse

samt om

 • Forældrekøb og -salg
 • Nybyggeri (entrepriser)
 • Køb og salg på tvangsauktioner
 • Køb og salg af landbrugsejendomme
 • Udstykninger og arealoverførsler
 • Køb og salg af erhvervsejendomme
 • Køb og salg af investeringsejendomme

Hun rådgiver tillige om

 • Samejeoverenskomster
 • Ægtepagter
 • Vedvarende fuldmagter
 • Kombinerede fuldmagter
 • Fremtidsfuldmagter
 • Lejekontrakter for boliglejemål
 • Testamenter
 • Alle former for dødsboer