Skip to main content

Advokat Charlotte Jarland rådgiver om
alle former for handel med fast ejendom

Advokat Charlotte Jarland

Advokat

Advokat Charlotte Jarland rådgiver om alle former for handel med fast ejendom – andelsboliger, ejerlejligheder, villaer, sommerhuse, forældrekøb og -salg, nybyggeri (entrepriser), tvangsauktioner, erhverv, landbrug, udstykninger og arealoverførsler.

Hun har mere end 20 års anciennitet indenfor dette fagområde, og er fungerende ejendomsadministrator og advokat for flere ejerforeninger.

Charlotte Jarland rådgiver tillige om samejeoverenskomster, lejekontrakter for boliglejemål, ægtepagter, vedvarende fuldmagter, fremtidsfuldmagter, testamenter og dødsbobehandling.

Hun har været advokat i Odder i mere end 20 år, – og siden d. 1. juni 2017 hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik.

Arbejdsområder

Køb, salg og administration af fast ejendom

Tvangsauktioner

Oprettelse af testamenter og ægtepagter

Dødsbobehandling

Kontakt

   cj@advohus.dk

  87 80 12 50

  22 75 38 13

Afdeling: Odder