Skip to main content

Om Strauss & Garlik

Generelle oplysninger om advokatfirmaet – herunder advokat-etik:

Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik I/S, CVR nr. 2740 4634, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne har alle tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Forsikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets forretningsbetingelser kan ses her. Oplysninger om advokatfirmaets bankforbindelser kan findes her. Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk

Strauss & Garlik dækker hele det juridiske område

Vores faglighed er i top på alle felter – Advokatfirmaets advokater har hver deres speciale og ekspertiser.

Advokatfirmaet har mange dygtige og erfarne sekretærer, der er med til at sikre vores klienter en hurtig og saglig sagsbehandling af høj kvalitet.

Sagsbehandlingen foregår i et aktivt samspil mellem advokaten og klienten, og vi holder løbende klienten orienteret om sagens forløb, og hvordan det går med den.

Stemningen hos os er imødekommende og uhøjtidelig. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre, hvad vi kan gøre for dig – vi vil glæde os til at være din juridiske sparringspartner.

Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik anvender vi Karnov Whistleblower. Karnov Group har over 150 års erfaring med juridisk indhold og løsninger. Du kan læse mere om løsningen her: www.karnovgroup.dk/kwb.