Skip to main content

Værdier og mission

I Advokatfirmaet udfører vi vores rådgivning på det absolut højeste juridiske niveau.

Når vi modtager en henvendelse, undersøger vi klientens problemstilling til bunds og sætter os ind i klientens særlige situation. Herefter forklarer vi i et tydeligt sprog, hvilke løsningsmuligheder vi kan anbefale. Sammen med klienten aftaler vi sagens videre forløb, og vi holder løbende klienten orienteret om sagens udvikling.

Vi rådgiver med stort engagement og er tilgængelige for klienten under sagens forløb.

Mission

  • Vores mission er at skabe og bevare værdier for klienten
  • Vi har altid øje for de menneskelige aspekter af en given problemstilling og rådgiver med etisk ansvarlighed
  • Vi sætter såvel klientens som vores egen integritet i højsædet

Ønsker du juridisk rådgivning på højeste niveau af tilgængelige advokater med stor etisk ansvarlighed, er Strauss & Garlik din rette sparringspartner.