Skip to main content

Advokat Pernille Amstrup-Bønløkke er tiltrådt som ny partner

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har udvidet partnerkredsen, og vi er stolte over at kunne præsentere advokat Pernille Amstrup-Bønløkke som ny partner i firmaet.

Pernille er fagligt utrolig dygtig og yder juridisk rådgivning inden for en bred vifte af arbejdsområder. Hun er beskikket af Social-, Bolig- og Ældreministeriet som sagkyndig i internationale børnebortførelsessager, og derudover yder hun bl.a. rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom, landbrug og generationsskifte, bolig- og erhvervslejeret, dødsbobehandling og familieret.

Pernilles engagement og kapacitet har firmaet haft glæde af siden hun blev ansat i december 2019. Med sin store entusiasme har Pernille bidraget med nye tiltag og udvikling, og når hun får en ny idé, har hun viljen og evnen til at få tingene ført ud i livet. Hun er tillige en vellidt kollega, der altid er klar med en hjælpende hånd, når der er brug for det.

Udover sin nye titel som partner blev Pernille i alder af blot 34 år valgt til bestyrelsesformand for Sparekassen Djursland, og så er hun netop valgt ind i bestyrelsen i Pajbjergfonden.

Privat bor Pernille på en stor gård sammen med hendes mand og to døtre. Hendes mand og svigerfar driver sammen godt 625 ha med korn, raps, frø og kartofler, og leverer ca. 10.000 slagtesvin, 125 slagtekalve og ca. 280.000 slagtekyllinger. Selvom Pernille har en travl karriere, er hun samtidig en dedikeret mor, der både er træner for døtrenes gymnastikhold og er formand for skolebestyrelsen. Derudover har Pernille i mange år været blandt toppen af landets kvindelige lerdueskytter!

Advokatfirmaet Strauss & Garlik er fortsat i rivende udvikling, og vi er glade for, at Pernille har takket ja til at være med ved roret.

Advokat Pernille Amstrup-Bønløkke - Partner