Skip to main content

Familieretten bør fuldt ud overtage de tungeste samværssager

I Advokatfirmaet Strauss & Garlik er vi specialister i børnesager. Vi bidrager derfor altid gerne med vores massive erfaring på området til alle politikere, som måtte tage sikringen af skilsmissebørnene alvorligt – på tværs af partipolitik. For om du er rød, blå eller orange er set med vores øjne underordnet på børneområdet. For os handler det om at sikre børnene.

Vi så gerne et helt nyt skilsmissesystem. Den politiske vilje er dog centreret omkring ændringer indenfor de eksisterende rammer, og med respekt for det er vi stolte af at have bidraget med den praktiske viden om virkeligheden i behandlingen af børnesagerne, som beslutningsforslag nr. B 22 baseres på. Det er et forslag til folketingsbeslutning om flytning af § 7-sager (højkonfliktsager og sager med risikofaktorer) fra Familieretshuset til Familieretten, herunder med en reel specialisering af Familieretten, så det ikke fortsat kun er ved navn.