Skip to main content

Kritik af Familieretshusets ledelse

I Advokatfirmaet Strauss & Garlik vil vi helst møde verden med kærlighed, men nogen gange bliver man som specialist nødt til at råbe højt indenfor sit individuelle specialeområde. For hvis vi fagfolk med specialindsigt ikke gør det, hvem skal så gøre det.

Samværsadvokatens ansvarlige, advokat Tanja Graabæk har en baggrund som jurist i Familieretshuset (da det hed Statsforvaltningen og Statsamtet) og klageinstansen Ankestyrelsen. Hun har desuden som specialist i samvær haft sin faste gang i Familieretshuset som advokat for borgerne gennem mange år. Hun kender med andre ord systemet indefra og fra begge sider af bordet, så hun ved om nogen, når noget er galt i Familieretshuset. Derfor råbte hun også vagt i gevær, da Familieretshuset varslede sin seneste fyringsrunde. De ved at lægge en række opslag op på LinkedIn med kritik af Familieretshusets ledelse:

Det først med opslaget ”Familieretshusets sagsbehandlingstider vil nu igen eksplodere”, hvor hun satte fokus på konsekvenserne af masseafskedigelserne for sagsbehandlingstiderne og anmodede om, at der blev rettet fokus mod, hvordan Familieretshusets ledelse har valgt at prioritere deres midler. Særligt i lyset af, at Familieretshusets masseafskedigelser står i skarp kontrast til Familieretshusets køb af en omkostningstung konsulentundersøgelse, som havde til formål – både politisk og markedsføringsmæssigt set – at sælge visionen om et perfekt (og ifølge Tanja Graabæk urealistisk) fremtidigt familieretshus.

Derefter med opslaget ”Familieretshusets begrundelse for massefyringer er søgt”, hvori hun særligt fokuserede på Familieretshusets forsøg på at bruge massefyringerne til undgå at skulle prioritere brugen af overvåget samvær – et af Familieretshusets væsentligste redskaber i §7-sagerne, som Familieretshuset i årevis har nedprioriteret brugen af. Noget Familieretten med konkrete domme har bedt Familieretshuset om at stoppe med, hvilket Familieretshuset nu bruger som et argument for massefyringerne.

Efter Tanja Graabæks vurdering er Familieretshusets afskedigelser strategisk betingede, og det mener hun ikke, at man som myndighed kan være bekendt overfor hverken medarbejdere eller borgerne – og særligt de skilsmissebørn, som kommer i klemme med konsekvenserne af masseafskedigelserne. Men særligt Familieretshusets “forklaringer” på fyringsrunden har gjort Tanja Graabæk vred, fordi de ikke set med hendes øjne har nogen validitet. SamværsAdvokatens ”mor” er ikke længere kun skuffet over Familieretshuset – hun er vred.

Det har AdvokatWatch nu lavet en artikel om. I artiklen bakkes advokat Tanja Graabæk op af formanden for Danske Familieadvokater, Helle Brandt.

SamværsAdvokatens advokat Tanja Graabæk citeres i artiklen for følgende:

  • ”Jeg kan ikke se det som andet end et strategisk træk for at få endnu en merbevilling. Ledelsen ved godt, at der er ekstremt politisk fokus på at sikre korte ventetider lige nu,” siger familieretsadvokat Tanja Graabæk
  • Den forklaring køber Tanja Graabæk fra Samværsadvokaten ved Advokatfirmaet Strauss & Garlik dog ikke. ”De har hele tiden vidst, at merbevillingen udløber i 2025, og hvis man har en øremærket merbevilling, så bør man da løbende indrette sig efter den virkelighed, som basisøkonomien uden den konkrete merbevilling giver,” siger hun.
  • ”Man bør da også notere sig, at ministeren dagen efter Justitia-rapporten, som kritiserer Familieretshuset, straks var ude og sige, at hun godt kan se, at der skal flere penge til. Men det her handler jo lige så meget om et ledelsesansvar, som det handler om penge,” pointerer Tanja Graabæk.
  • Sagsbehandlingstiderne i Familieretshuset vil da også stige igen, hvis ikke der bliver lavet genansættelser, mener Tanja Graabæk og peger på, at man så skal ud at hyre nogle af de afskedigede medarbejdere igen.

Læs AdvokatWatchs fulde artikel her (NB: bag betalingsmur):
https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Advokater/article16422021.ece

Læs advokat Tanja Graabæks 1. uddybende opslag på LinkedIn, som artiklen i AdvokatWatch refererer til:
https://www.linkedin.com/posts/tanja-graabæk_familieretten-ombudsmanden-folketinget-activity-7101497664503967744-geJJ

Læs advokat Tanja Graabæks 2. uddybende opslag på LinkedIn, som artiklen i AdvokatWatch refererer til:
https://bit.ly/46gebq7