Skilsmissesystemet krænker borgernes ret til midlertidige afgørelser

Det nye skilsmissesystem er som et skib fyldt med huller. I denne artikel i Politiken sætter Advokatfirmaet Strauss & Garliks advokatfuldmægtig, Nanna Bolund fokus på et stort hul i skroget sammen med Børns Vilkår og Danske Familieadvokater: At Familieretshuset sylter afgørelser om midlertidigt samvær. Det selv om de midlertidige afgørelser eksisterer netop for at sikre borgernes ret til en hurtig og effektiv prøvelse af en sags hastende aspekter. For børn er ikke cykler. De sidder ikke og samler støv på en hylde, mens en sag verserer. De lever derimod et dynamisk liv. De midlertidige afgørelser er derfor et væsentligt redskab til at sikre disse børns trivsel og udvikling, mens en sag verserer. Alligevel skubber Familieretshuset typisk deres afgørelser om midlertidigt samvær – afgørelser, som ifølge Ombudsmanden burde være afklaret indenfor maksimalt 4 uger – til efter sagens indledningsvise møde. Et møde som der aktuelt er 8-11 måneders ventetid på.

Læs den fulde artikel hos os på Samvaersadvokaten.dk eller på  Politikens hjemmeside.