Skip to main content

Kan en husejer få udbetalt penge fra en ejerskifteforsikring, hvis en mangel er nævnt i tilstandsrapport?

Når en privatperson køber et parcelhus, skal sælger tilbyde en ejerskifteforsikring og en tilstandsrapport, hvilket samtidig betyder at køber ikke kan rette mangels krav mod sælger, medmindre sælger har handlet i ond tro, angående mangler ved den solgte ejendom.
Tegner køber en ejerskifteforsikring, kan køber til gengæld som udgangspunkt få penge fra ejerskifteforsikringen, medmindre manglen er nævnt i tilstandsrapporten.
Er manglen nævnt i tilstandsrapport, vil ejerskifteforsikringen normalt altid afvise forsikringsdækning.
Imidlertid kan et forsikringsselskab blive dømt til at betale erstatning, selvom en mangel er nævnt i tilstandsrapport.

Retsbygningen i Aarhus

I den konkrete sag jeg har ført ved Retten i Aarhus, havde en husfacade fået karakteren K2 (alvorlig skade), fordi facadepuds skallede af.
Ved købers overtagelse af huset blev facade repareret, men efterfølgende begyndte puds at falde af facaden igen.
Jeg hjalp køber med at gennemføre et syn- og skøn og skønserklæringens konklusion var at hele facaden skulle renses af, om fuges og pudses igen med 2 lag puds.
Ejerskifteforsikringen nægtede at betale erstatning til køber, fordi facade i tilstandsrapport havde fået karakteren K2, men jeg fik ved Retten i Aarhus forsikringsselskabet dømt til at betale erstatning til køber.
Byrettens begrundelse for at dømme forsikringsselskabet til at betale erstatning var, at tilstandsrapport ikke var fyldestgørende og køber ikke havde anledning til at undersøge facade yderligere, ved underskrift af købsaftalen.
Begrundelsen i dommen kan uddybes således, at køber ifølge tilstandsrapporten kunne forvente at skulle foretage en mindre reparation på facaden og ikke en fuldstændig om pudsning af facaden.
Forsikringsselskabet ankede ikke ovennævnte dom blev til landsretten.
Ejerskifteforsikringen skal således dække en skade, hvis skaden er forkert beskrevet i tilstandsrapport.
Det giver god mening, at ejerskifteforsikring skal dække, hvis en skade er beskrevet forkert i en tilstandsrapport og fået en forkert karakter, idet karaktersystemet ellers ville være uden betydning.
Meningen med karaktersystem er således, at køber skal kunne bedømme alvoren af den pågældende skade, som er beskrevet i tilstandsrapport, herunder omfang af reparationen
Endelig vil jeg også ved mistanke om forkert karakter i en tilstandsrapport undersøge, om kravet eventuelt også skal rejses mod den byggesagkyndige.

For nærmere information om ejerskifteforsikring og køb af fast ejendom, kontakt advokat Peter Blenstrup Nielsen, telefon: 26 71 66 04 eller mail: pbn@advohus.dk.