Skip to main content

Privat

 

Advokatfirmaet yder rådgivning til private om alle typer retsforhold. Vi har har stor erfaring med at rådgive private.
Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik vurderer vi den juridiske konflikt ud fra vores høje kompetenceniveau. Samtidig er vi også opmærksom på de menneskelige aspekter ved sagen.
Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde med dig og tilpasser vores rådgivning til dine behov.
Advokatfirmaet er din juridiske sparringspartner, og vi glæder os til at hjælpe dig.

Familie – og arveret

Vi er specialister i at sikre dig og din familie. Vi rådgiver om alt indenfor familieretten – herunder ophør af samliv, separation, skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, samvær, tvangsfjernelse eller situationen, når et menneske går bort.

Vi arbejder altid med respekt for dig og din familie – moral og etik er i højsædet hos os.
Vi er vant til at håndtere også yderst komplicerede sager indenfor familieretten og søger altid at opnå den bedste løsning for dig og din familie.

Flere af firmaets advokater underviser – også andre advokater – om reglerne indenfor familieretten, ligesom vi ofte bruges af medierne som eksperter.

Vi kan hjælpe med det forberedende ved oprettelse af samejeoverenskomster, ægtepagt eller et testamente, så du selv og dine nærmeste er sikret, den dag livet tager en uventet drejning.
Men vi kan også hjælpe, når livet opfører sig anderledes, end hvad du havde planlagt.

Advokatfirmaet rådgiver om

 • Separation og skilsmisse
 • Ægtepagter
 • Testamenter
 • Bobehandling
 • Umyndiges retsforhold
 • Forældremyndighed og samvær

Advokatfirmaet Strauss & Garlik er landsdækkende, og vi fører hver uge retssager i hele Danmark indenfor familieretten.
Se nærmere på specialsiderne omkring familieretten her.

Forbrugerret

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har stor erfaring med at føre forbrugersager, både for forbrugeren, men også for den erhvervsdrivende.

Ring og hør, hvordan vi kan hjælpe dig – så er du sikker på at have en ekspert ved din side.

Advokatfirmaet rådgiver i tvister, hvor den ene part er forbruger.
Advokat Claus Bonde Mikkelsen er nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet.

Dødsbobehandling

Når et menneske dør, har de efterladte i forvejen som regel nok at tænke på. Alt det med juraen, kan du trygt overlade til Advokatfirmaet Strauss & Garlik.

Valg af bobehandlingsform, arveforhold, afklaring af boets passiver, realisering af boets aktiver, skiftebehandlingen, kontakten med skifteretten og alle andre led i processen hjælper vi dig sikkert og smidigt igennem.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har mange års erfaring i behandling af dødsboer, og vi kan hjælpe dig trygt og gnidningsfrit gennem hele processen.

Ring og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Advokatfirma rådgiver om

 • Valg af bobehandlingsform
 • Arveforhold
 • Afklaring af boets passiver
 • Realisering af boets aktiver
 • Skiftebehandlingen

Værgemål

I nogle tilfælde kan forholdene omkring en person medføre, at det ikke er smart, at personen fortsat selv varetager sine økonomiske eller personlige anliggender. Når det er tilfældet, kan der iværksættes et såkaldt værgemål, hvormed ansvaret overdrages ansvaret til en såkaldt værge.

Det er altid en svær beslutning at fratage et menneske råderetten over dele af sit eget liv, men det kan have ubærlige konsekvenser at lade være – og derfor kan værgemål være den bedste løsning både for den pågældende og de pårørende.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har stor erfaring indenfor reglerne omkring værgemål. Tøv ikke med at kontakte os, hvis vi skal vejlede dig herom og hjælpe dig i din situation.

Advokatfirmaet yder rådgivning om

 • Personlige værgemål
 • Økonomiske værgemål
 • Samværgemål

For samtlige værgemål etableres der engagement i anerkendt forvaltningsinstitut.

OM ADVOKATFIRMAET

Strauss & Garlik dækker hele det juridiske område
Vores faglighed er i top på alle felter – Advokatfirmaets mange advokater har hver deres speciale og ekspertiser.
Advokatfirmaet har mange dygtige og erfarne sekretærer, der er med til at sikre vores klienter en hurtig og saglig sagsbehandling af høj kvalitet.

Læs mere

ERHVERV

Advokatfirmaet skaber værdi for din virksomhed gennem effektiv erhvervsrådgivning. Vores brede erfaring, høje kompetenceniveau og dybtgående lokalkendskab sikrer dig kompetent og personlig rådgivning indenfor alle brancher.

Læs mere

MEDARBEJDERE

På kontorerne i Odder og Aarhus og København er vi mange advokater med hver vores specialer. Derfor dækker vi alle juridiske områder på et højt fagligt niveau.
Sammen med vores administrative medarbejdere sørger vi for hurtig, effektiv og personlig sagsbehandling – vi har altid klienten i centrum og ser frem til at høre fra dig.

Læs mere