Klientmidler

Advokatfirmaet forvalter alle klientmidler, der bliver betroet os, efter Advokatsamfundets regler – midlerne bliver indsat på klientkonti.

Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.