VORES ADVOKATER

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik
Karina Bech
Troels Miltoft
Susse K. Fraaby
Claus Bonde Mikkelsen
Henrik Garlik Jensen
Niels Chr. Strauss
Rasmus Hedegaard
Marita S. Hinge
Thorkild Glavind
Charlotte Jarland
Kristian Korshøj Jørgensen

Advokater

Partnere

Ansatte advokater

Kontorfællesskab

Administration

Charlotte Rafn,
sekretær

Tlf. 87 80 12 72
Mail: cr@advohus.dk

Kirsten Schødt,
sekretær

Tlf. 87 80 12 73
Mail: ks@advohus.dk

Anne Karin Kreutzfeldt,
sekretær

Tlf. 87 80 12 74
Mail: akk@advohus.dk

Betina Christensen,
sekretær

Århus afdelingen
Tlf. 87 30 40 21
Mail: bc@advohus.dk

Søren Bruun,
sekretær

Århus afdelingen
Tlf. 87 30 40 20
Mail: sb@advohus.dk

Birte Vilsgaard,
sekretær

Århus afdelingen
Tlf. 87 30 40 10
Mail: biv@advohus.dk

Marianne Dam
Christensen,
sekretær

Tlf. 87 80 12 71
Mail: mdc@advohus.dk

Karin Lund
Christensen,
bogholder

Tlf. 87 80 12 70
Mail: klc@advohus.dk

Tinna Ploug
Møller,
sekretær

Tlf. 87 80 12 61
Mail: tpm@advohus.dk

Advokater

Partnere

Claus Bonde Mikkelsen

Advokat – Partner

Jurist fra Aarhus Universitet
HA i almen økonomi fra Århus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde
Nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Forbrugerret
 • Erhvervsret
 • Inkasso
 • Selskabsret
 • Retssager
 • Enterpriseret
 • Dødsbobehandling
 • Ansættelsesret

Advokat – Partner

– Møderet for Højesteret
– Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist ved Københavns Universitet
og Simon Frazer University, Canada.
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Familieret
Mere om Henrik
Advokat Niels Chr. Strauss

Niels Chr. Strauss

Advokat – Partner

– Møderet for Højesteret
– Beneficeret forsvarsadvokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Deltager i bestyrelsesarbejde.

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Strafferet
 • Erhvervsret
 • Selskabsret
 • Landbrugsret
 • Retssager
 • Fast ejendom
 • Ansættelsesret
Advokat Rasmus Hedegaard

Rasmus Hedegaard

Advokat – Partner

Møderet for Højesteret
Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejder som frivillig for Mødrehjælpen

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældremyndighedssager
 • Tvangsfjernelsesager
 • Straffesager
 • Retssager

Ansatte advokater

Thorkild Glavind

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet

Arbejdsområder

 • Familie- og arveret
 • Fast ejendom
 • Dødsbobehandling
 • Værgemål
 • Landbrugshandler
 • Tvangsauktioner
 • Fogedret
Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Ansat advokat

Møderet for Landsretten
Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet ved Kammeradvokaten

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsessager
 • Retssager
 • Strafferet

Marita S. Hinge

Ansat advokat

Møderet for Landsret
Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet Mediator
Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp
Frivillig Aarhus Krisecenter

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Forældreansvarssager
 • Tvangsfjernelsesager
 • Retssager
 • Ugifte samlevende

Kristian Korshøj Jørgensen

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Arbejdet for Kongehuset

Arbejdsområder

 • Erhvervsret
 • Familieret
 • Strafferet

Charlotte Jarland

Ansat advokat

Jurist fra Aarhus Universitet
Uddannet mediator

Mail: cj@advohus.dk
Tlf.:  8780 1250

Arbejdsområder

 • køb, salg og administration af fast ejendom
 • tvangsauktioner
 • oprettelse af testamenter og ægtepagter
 • dødsbobehandling

Troels Miltoft

Ansat advokat

Møderet for Højesteret

Jurist fra Aarhus Universitet

Mail: tm@advohus.dk
Tlf.:  7191 9717

Arbejdsområder

 • Personskadeerstatning
 • Entrepriseret
 • Ehvervsret

Kontorfællesskab

Karina Bech

Kontorfællesskab

Jurist fra Københavns Universitet
Arbejdet som sekretariats- og personalechef i 7 år

Specialhjemmesider:

Arbejdsområder

 • Ansættelse og afskedigelse
 • Tvangsfjernelser
 • Familieret
 • Erstatningsret
 • Retssager