Skip to main content

Høring i Folketingets Social- og Ældreudvalg

Advokatfirmaet Strauss & Garlik havde den 28. oktober 2021 fornøjelsen af at være oplægsholder i Folketingets Social- og Ældreudvalg under en høring om det Familieretlige system. Det ved vores samværsspecialist, advokat Tanja Graabæk. Advokat Tanja Graabæk er sit daglige arbejde tilknyttet særenheden Samværsadvokaten, der er en del af vores familieretlige team.

Ud over Advokatfirmaet Strauss & Garlik bestod panelet af oplægsholdere af repræsentanter for Advokatsamfundet (ved advokat Karen Wung-Sung), Børns Vilkår (ved jurist Ingrid Hartelius Dall), Familieretten (ved Anni Højmark, retspræsident ved Retten i Svendborg), Familieretshuset (ved vicedirektør Jacob Buch og kontorchef Lone Tams Gildberg), og forskningsmiljøet (ved Caroline Adolphsen, PhD og lektor på Aarhus Universitet) samt Martin Olsen (personlig beretning).

Der var en dag med spændende indspark til, hvordan politikerne kan løse de svære problematikker, som de særligt udsatte opbrudte familier står med.

Advokat Tanja Graabæks oplæg var centreret om hendes erfaring som specialist og praktiker. Det med fokus på §7-samværssagerne, som er sager med højkonflikt og risikofaktorer, i hvilken forbindelse hun rettede fokus mod en række centrale kerneudfordringer i hhv. det aktuelle skilsmissesystems rammer og skilsmissesystemets behandling af sagerne. Det efterfulgt af konkrete forslag til, hvordan disse problematikker så kunne løses indenfor rammerne af det aktuelle system.

I Advokatfirmaet Strauss & Garlik er vi stolte af at have Danmarks nok bedste familieretsadvokater – og vi bidrager altid gerne til belysning af det familieretlige område set fra vores perspektiv som praktikere. Vi takker derfor også Social- og Ældreudvalget for invitationen til at kunne tale om et emne, der som specialister ligger vores hjerte nær. For vi står som familieretlige advokater på første parket og oplever de børneskæbner, som ligger i kølvandet på sagernes behandling.

Se det fulde høringsmøde her: https://mobiltv.ft.dk/video/20211/sou/tv.7291

Advokat Tanja Graabæks hhv. oplæg og bemærkninger i den afsluttende spørgerunde finder du i de her anførte tidsrum:
Fra 0.18.15 min. inde i mødet til 0.35.18 min. inde i mødet, og fra 2.17.41 min. inde i mødet til 2.21.59 min. inde i mødet.