Skip to main content

 Strauss & Garlik

Skaber værdi for din virksomhed

Advokatfirmaet skaber værdi for din virksomhed gennem effektiv erhvervsrådgivning. Vores brede erfaring, høje kompetenceniveau og dybtgående lokalkendskab sikrer dig kompetent og personlig rådgivning indenfor alle brancher.

Vi er resultat- og løsningsorienterede og har fokus på at skabe værdi for dig og din virksomhed. Den kommercielle forståelse handler om at se sagen fra mange sider og yde dig den bedste rådgivning ud fra et forretningsmæssigt perspektiv.

Erhvervsret

Det meste af det, der sker i erhvervslivet, er baseret på aftaler. Mundtlige såvel om skriftlige.
Det er uhyre vigtigt, at man gør sig umage, ved aftalens indgåelse, så man ikke senere kommer i tvivl. Advokatfirmaet Strauss & Garlik er specialister i aftaleindgåelse, og vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at sørge for, at din aftale tager højde for alle tænkelige scenarier.

Er aftaler, der er indgået, ikke overholdt, kan vi også stå på din side, når der skal findes en løsning – enten mellem parterne eller ved at gå rettens vej.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har mange års erfaring med erhvervsretten og har hjulpet både små og store erhvervsdrivende. Vores eneste mål med vores rådgivning er at skabe værdi for dig og din virksomhed.

Kontakt Advokatfirmaet Strauss & Garlik, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Advokatfirmaet rådgiver om

 • Rekonstruktion af virksomheder
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Konkurs
 • Betalingsstandsning
 • Akkordordninger
 • Administration af udlejningsejendomme
 • Køb, salg og udlejning af erhvervsejendomme
 • Kontrakter og aftaler
 • Generationsskifte
 • IT-ret

Selskabsret

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har mange års erfaring med rådgivning om selskabsret og øvrige erhvervsretlige forhold.

Vi har bred berøringsflade til erhvervslivet både lokalt og nationalt, og flere af firmaets advokater har bestyrelsesposter i en række virksomheder.

Vores indsigt i og mange års erfaring med kommercielle forhold bevirker, at vores juridiske rådgivning altid tager udgangspunkt i forretningsmæssigt bæredygtige løsninger, som ligeledes skal være optimale for klienten. Kort sagt – vi kan hjælpe med at skabe værdi for dig.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan være med hele vejen – både når et selskab skal stiftes, købes, sælges, omdannes eller likvideres.

Kontakt Advokatfirmaet Strauss & Garlik, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Advokatfirmaets advokater yder rådgivning om

 • Stiftelse af selskaber
 • Valg af selskabsform
 • Omdannelse af selskaber
 • Fusion
 • Spaltning

Landbrugsret

Landbrugsretten er et utroligt kompliceret og specialiseret retsområde, hvor der gemmer sig mange faldgruber – men også muligheder. Brug altid en specialist, når du skal have juridisk rådgivning indenfor landbrugsområdet – alt andet kan koste dig dyrt.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har stor erfaring med landbrugsområdet, og hjælper dig gerne med dine problemstillinger. Vores eneste mål er at skabe værdi for dig – og det mener vi ganske beskedent at vi altid lever op til.

Kontakt Advokatfirmaet Strauss & Garlik, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Advokatfirmaet yder rådgivning inden for

 • Generationsskifte
 • Køb og salg af landbrug og jord
 • Forpagtningskontrakter
 • Udstykninger

Ansættelsesret

Ansættelsesret handler ikke overraskende om alle de regler, der gælder i forholdet mellem en arbejdsgiver og en ansat. Reglerne er temmelig komplicerede, og skal du have hjælp, er det vigtigt, at du bruger en ekspert. Kort sagt: ”It is a jungle out there” – og griber du ikke din rolle som arbejdstager eller arbejdsgiver rigtigt an, kan du risikere at ende med mange ubehagelige – og dyre – overraskelser.

Brug en specialist, hvis du skal have rådgivning om ansættelsesforhold. Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik har vi mange års erfaring som juridisk sparringspartner inden for ansættelsesretten – både for dig der er ansat og for dig, der er arbejdsgiver.

Ring til Advokatfirmaet Strauss & Garlik, hvis du vil høre mere.

Advokatfirmaets advokater yder rådgivning om

 • Ansættelsesaftaler
 • Agentaftaler
 • Direktøraftaler
 • Funktionærret

Retsager

Retssager er vores speciale. Alle advokater hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik har stor erfaring i at føre retssager, og vi har selvfølgelig advokater, der kan følge dig gennem alle instanser.

Retssager er ikke altid særligt morsomme eller givtige for ret mange andre en advokaten – derfor bør tvister altid først søges løst uden om retten. Kan det ikke lade sig gøre at løse sagen uden om dostolene, kan en retssag dog også være den eneste fornuftige løsning for dig.

I retten har du dog brug for en advokat, der kender sin retsplejelov, og som kender ”gamet”, og derfor er vant til ”give den fuld gas” i et retslokale.
I retten skal du have en advokat, du er tryg ved, og en advokat, der er grundig forberedt. Herudover skal du have en advokat, der kan reagere under retssagen på alt uforudset, der måtte opstå.

Og så gør det vel ikke noget, at du er repræsenteret af en advokat fra et firma, der har mange tusinde retssager bag sig…

I nogle sager er der mulighed for fri proces eller retshjælp via dit forsikringsselskab. Vi hjælper gerne med ansøgning herom til de relevante myndigheder og forsikringsselskaber.

Ring til Advokatfirmaet Strauss & Garlik og hør nærmere – og du vil blive stillet videre til den advokat, der er specialist i at føre retssager inden for netop det område, din sag handler om.

Entrepriseret

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har stor erfaring med rådgivning omkring entrepriseretlige forhold.
Hvad enten du er bygherre, entreprenør, rådgiver eller andet kan Advokatfirmaet Strauss & Garlik give dig den rådgivning, der kan føre dig trygt gennem et byggeforløb – eller den rådgivning, der kan være med til at løse et problem, der måtte være dukket op undervejs.

Ring til Advokatfirmaet Strauss & Garlik, hvis du vil høre mere – det koster ikke noget at spørge, men det kan være dyrt at lade være!

Advokatfirmaets rådgiver om

 • Fortolkning af konkrete spørgsmål vedrørende AB 92, ABT 93, ABR 89 og SL 97
 • Vejledning ved indgåelse af kontrakter
 • Spørgsmål i forbindelse med tilsyn, aflevering, forsinkelse eller mangler
 • Tvistbehandling ved mediation, nævn eller domstole

Immaterialret

Immaterialret er en fællesbetegnelse lovgivningen omkring opfindelser, værker, varemærker, design og andet.

Reglerne beskytter opfinderen eller kunstneren, og reglerne findes særligt i ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven, varemærkeloven markedsføringsloven – men mange af reglerne følger også af den praksis, der er på området.

Ring til Advokatfirmaet Strauss & Garlik, hvis du vil høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Advokatfirmaet rådgiver om

 • Generationsskifte
 • Køb og salg af landbrug og jord
 • Forpagtningskontrakter
 • Udstykninger

OM ADVOKATFIRMAET

Strauss & Garlik dækker hele det juridiske område
Vores faglighed er i top på alle felter – Advokatfirmaets mange advokater har hver deres speciale og ekspertiser.
Advokatfirmaet har mange dygtige og erfarne sekretærer, der er med til at sikre vores klienter en hurtig og saglig sagsbehandling af høj kvalitet.

Læs mere

PRIVAT

Advokatfirmaet yder rådgivning til private om alle typer retsforhold. Vi har stor erfaring med at rådgive private.
Hos Strauss & Garlik vurderer vi den juridiske konflikt ud fra vores høje kompetenceniveau. Samtidig er vi også opmærksom på de menneskelige aspekter ved sagen.

Læs mere

medarbejdere

På kontorerne i Odder og Aarhus og København er vi mange advokater med hver vores specialer. Derfor dækker vi alle juridiske områder på et højt fagligt niveau.
Sammen med vores administrative medarbejdere sørger vi for hurtig, effektiv og personlig sagsbehandling – vi har altid klienten i centrum og ser frem til at høre fra dig.

Læs mere