Anders B. Vinther

Ansat advokat

Advokat Anders B. Vinther møder både i firmaets strafferetssager og i firmaets børnesager. Derudover har Anders B. Vinther har et indgående kendskab til overdragelse af fast ejendom takket være et stort antal ejendomshandler for såvel købere som sælgere siden 2002. Grundighed er hver gang i højsædet, hvilket betyder, at hver enkelt side af handelens mange bilag gennemgås minutiøst, inden handelen godkendes endeligt. Denne grundighed sikrer, at ingen køber eller sælger en fast ejendom, hvor der er uafklarede punkter. Anders B. Vinther formidler herunder kontakt til en yderst erfaren teknisk rådgiver, der sammen med køber gennemgår ejendommen og den udarbejdede tilstandsrapport, såfremt køber måtte ønske det.

Herudover beskæftiger Anders B. Vinther sig især med entrepriseret og rådgiver såvel bygherrer som entreprenører om entrepriseretlige forhold i form af gennemgang af entreprisekontrakter, deltagelse i voldgiftssager, retssager samt syn- og skønssager.

Siden 2017 har Anders B. Vinther tillige beskæftiget sig indgående med sager om identitetstyveri og møder for et københavnsk pengeinstitut i dets sager herom ved retten i Aarhus.

Endelig beskæftiger Anders B. Vinther sig med lejeret, primært for udlejere, dødsbobehandling samt udarbejdelse af ægtepagter og testamenter.

87 30 40 17
71 91 99 12
Sekretær, Susanne Pedersen: Direkte tlf. 87 30 40 14
Billedet kommer

Claus Bonde Mikkelsen

Partner – Advokat

Advokat Claus Bonde Mikkelsen beskæftiger sig med rådgivning til private borgere samt små og mellemstore virksomheder. Basis for denne rådgivning er uddannelsen som jurist fra Aarhus Universitet samt en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi, H.A., fra Aarhus Universitet.

Han rådgiver mange små og mellemstore virksomheder i de forhold hvor virksomheden har berøring med jura, økonomi og strategi. I forhold til den private borger er det særligt rådgivning indenfor køb af fast ejendom og de mange aspekter som dette har indflydelse på, herunder bl.a. spørgsmålet om oprettelse af testamente og ægtepagt, samt de økonomiske og forsikringsmæssige overvejelser som kan være relevante i forbindelse med købet.

I forhold til forbrugerret hjælper han både borgere, som har en tvist med en virksomhed, men også virksomheder i forbindelse med tvist med forbrugere.

Advokat Claus Bonde Mikkelsen har møderet for Landsret.
Han er partner i Advokatfirmaet Strauss og Garlik.
Advokatfirmaet er landsdækkende og har bl.a. kontor i Aarhus og København.
Advokatfirmaet beskæftiger 15 advokater og 21 administrative medarbejdere.

87 30 40 17
71 91 99 12
Sekretær, Susanne Pedersen: Direkte tlf. 87 30 40 14