Anders B. Vinther

Kontorfællesskab

Advokat Anders B. Vinther møder både i firmaets strafferetssager og i firmaets børnesager. Derudover har Anders B. Vinther har et indgående kendskab til overdragelse af fast ejendom takket være et stort antal ejendomshandler for såvel købere som sælgere siden 2002. Grundighed er hver gang i højsædet, hvilket betyder, at hver enkelt side af handelens mange bilag gennemgås minutiøst, inden handelen godkendes endeligt. Denne grundighed sikrer, at ingen køber eller sælger en fast ejendom, hvor der er uafklarede punkter. Anders B. Vinther formidler herunder kontakt til en yderst erfaren teknisk rådgiver, der sammen med køber gennemgår ejendommen og den udarbejdede tilstandsrapport, såfremt køber måtte ønske det.

Herudover beskæftiger Anders B. Vinther sig især med entrepriseret og rådgiver såvel bygherrer som entreprenører om entrepriseretlige forhold i form af gennemgang af entreprisekontrakter, deltagelse i voldgiftssager, retssager samt syn- og skønssager.

Siden 2017 har Anders B. Vinther tillige beskæftiget sig indgående med sager om identitetstyveri og møder for et københavnsk pengeinstitut i dets sager herom ved retten i Aarhus.

Endelig beskæftiger Anders B. Vinther sig med lejeret, primært for udlejere, dødsbobehandling samt udarbejdelse af ægtepagter og testamenter.

87 30 40 17
71 91 99 12
Sekretær, Susanne Pedersen: Direkte tlf. 87 30 40 14
Advokat Anders B. Vinther (abv)

Anders B. Vinther

Kontorfællesskab

Advokat Anders B. Vinther møder både i firmaets strafferetssager og i firmaets børnesager. Derudover har Anders B. Vinther har et indgående kendskab til overdragelse af fast ejendom takket være et stort antal ejendomshandler for såvel købere som sælgere siden 2002. Grundighed er hver gang i højsædet, hvilket betyder, at hver enkelt side af handelens mange bilag gennemgås minutiøst, inden handelen godkendes endeligt. Denne grundighed sikrer, at ingen køber eller sælger en fast ejendom, hvor der er uafklarede punkter. Anders B. Vinther formidler herunder kontakt til en yderst erfaren teknisk rådgiver, der sammen med køber gennemgår ejendommen og den udarbejdede tilstandsrapport, såfremt køber måtte ønske det.

Herudover beskæftiger Anders B. Vinther sig især med entrepriseret og rådgiver såvel bygherrer som entreprenører om entrepriseretlige forhold i form af gennemgang af entreprisekontrakter, deltagelse i voldgiftssager, retssager samt syn- og skønssager.

Siden 2017 har Anders B. Vinther tillige beskæftiget sig indgående med sager om identitetstyveri og møder for et københavnsk pengeinstitut i dets sager herom ved retten i Aarhus.

Endelig beskæftiger Anders B. Vinther sig med lejeret, primært for udlejere, dødsbobehandling samt udarbejdelse af ægtepagter og testamenter.

87 30 40 17
71 91 99 12
Sekretær, Susanne Pedersen: Direkte tlf. 87 30 40 14