Skip to main content

Strauss & Garlik fortsætter med at sætte sit aftryk på det familieretlige område

I maj måned satte advokat Tanja Graabæk fra vores specialafdeling SamværsAdvokaten igen sit aftryk på det familieretlige område. Advokat Tanja Graabæk bruges som specialist i samvær ofte på det familieretlige område til fx paneldeltagelse og oplægsholder – bl.a. på Børns Vilkårs Skilsmissekonference, Huset Zornigs konference og Folketingets Social- og Ældreudvalgsmøder – ligesom hun ofte interviewes af medier på området. Den 31. maj 2023 var hun medarrangør af og ordstyrer på JUC Familieretskonference, hvor hun også var oplægsholder på sidste år. En konference som dette år fokuserede på at sikre skilsmissebørn i myndighedernes processer. Et område, som ligger advokat Tanja Graabæk hjerte nært, hvorfor hun havde sat det mest omfattende program nogensinde. Det med oplægsholdere fra bl.a. Danmarks Domstole, FamilieretshusetFERLEBørns VilkårIkast-Brande Kommune, Roskilde Universitet (forskning) og med inddragelse af en specialist i børne- og familiepsykologi fra England. Vi er i den forbindelse stolte af, både at konferencen ifølge JUC satte deltagerrekord og at Tanjas ordstyrerskab fik rosende ord med på vejen fra deltagerne.

På samme måde satte advokat Nanna Bolund fra vores specialafdeling (SamværsAdvokaten) også sit aftryk. For ud over at lave et oplæg på konferencen sammen med netop advokat Tanja Graabæk om kommunerne som med- og modspiller i de familieretlige sager, gav hun en hånd med som tovholder på det ene af de to eftermiddagsspor.

Mød også vores andre dygtige advokater
Vi er generelt stolte af vores medarbejderes engagement og høje faglighed, herunder at de over en bred kam sætter et solidt aftryk på deres individuelle fagområder. Du kan møde dem på efterårets Børneretskonference, som favner det brede felt af børnesager med et bredt og spændende program:

Som fx advokat Jesper Frøkjær og advokat Christiane Feierskov, der stiller skarpt på tvangsanbringelse af børn. Eller advokat Susse K. Fraaby, som giver indsigt i hendes massive viden om tvangsbortadoption Ungdomskriminalitetsnævnet. Det mens advokat Rasmus Hedegaard og advokat Marita S. Hinge fører jer igennem nyeste praksis på det familieretlige område med indlæg fra retten i Hjørring (en dommer og en psykolog). Ligeledes vil advokat Liv Dyrhauge-Klargaard og advokat Pernille Amstrup-Bønløkke føre os gennem børnebortførelsessagerne. Det mens advokat Tanja Graabæk og advokat Nanna Bolund, som begge har en baggrund som jurister i den administrative del af skilsmissesystemet, sætter fokus på rammerne for sagens behandling i Familieretshuset, herunder faldgruber – om end de også gerne tager en snak om den gode samværsaftale, herunder faldgruber og administrativ praksis knyttet hertil, da det også er noget, de har indgående erfaring med og derfor stærke holdninger til. Og så er der mulighed for perspektivering, herunder at networke med et bredt felt af fagfolk, som brænder for børns rettigheder.

Så kom og leg med. Det bliver 2 spændende dage med høj faglighed, hygge og debat.
Vi glæder os – og håber på at se dig.