Landsdækkende advokatfirma – til dig, der vil have en specialist til din sag

PRIVAT & ERHVERV

Hos os er klienten i centrum. Vi tager udgangspunkt i din situation og tilpasser vores rådgivning til dine behov. Fordi vi er et advokatkontor, der er solidt forankret i lokalmiljøet - i Odder, Viborg og Århus. Vi yder juridisk rådgivning til erhvervslivet, privatpersoner, offentlige myndigheder og organisationer.

STRAFFERET

Er du sigtet/tiltalt i en straffesag eller kender du en der er varetægtsfængslet? Benyt nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater.

FORÆLDREMYNDIGHED

Skal du i retten med en retssag om forældremyndighed eller barnets bopæl? Tvivl om valg af advokat? Brug en specialist og vind sagen. Brug advokat Rasmus Hedegaard. Ofte er advokathjælpen gratis.

TVANGSFJERNELSE

Advokat, der er specialist i sager om tvangsfjernelse af børn? Brug advokat Rasmus Hedegaard. Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen eller retten - jeg kæmper din sag mod kommunen. Ofte er advokathjælpen gratis.

Landsdækkende advokatfirma – til dig, der vil have en specialist til din sag

Landsdækkende advokatfirma – til dig, der vil have en specialist til din sag

Aarhus kontoret

Odder kontoret

Viborg kontoret

Adresse

Sønder Allé 3, 2. sal

Postboks 158

8100 Aarhus

Kontakt

Tlf. 8612 3499

Fax 8619 3213

CVR nr. 27 40 46 34

Mail info@advohus.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag

kl. 8.30 – 16.00

Fredag

kl. 8.30 – 15.00

Adresse

Holsteinsgade 19

Postbox 189

8300 Odder

Kontakt

Tlf. 8780 1266

Fax 8780 1277

CVR nr. 27 40 46 34

Mail info@advohus.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag

kl. 8.30 – 16.00

Fredag

kl. 8.30 – 14.00

Adresse

Sct. Mathiasgade 66 A,1.tv,

8800 Viborg

Kontakt

Tlf. 87262020

Fax 8619 3213

CVR nr. 27 40 46 34

Mail info@advohus.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag

kl. 8.30 – 16.00

Fredag

kl. 8.30 – 15.00

Generelle oplysninger – herunder advokat-etik:

Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik I/S, CVR nr. 2740 4634, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.
Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Forsikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaets forretningsbetingelser kan ses på hjemmesiden http://advohus.dk/om-advokathuset/. Her findes også oplysninger om advokatfirmaets bankforbindelser. Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole. Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk